Vážení rodiče, milé děti!

Od pondělí 10. května 2021 otevíráme v době od 15:00 do 19:00 hod. pro veřejnost naší školní zahradu "Dětský sportovní svět".

Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád!

Zápis do mateřské školy

Přihlášky můžete odevzdávat

od 3. května 2021 do 7. května 2021

více informací ZDE

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání se povoluje přítomnost těchto dětí v MŠ:

a) děti, které plní povinnou předškolní docházku (to jsou děti, které do srpna 2021 dosáhnou věk 6 let a děti s odkladem školní docházky),

b) děti, navštěvující třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami),

c) děti rodičů integrovaného záchranného systému (IZS jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil)

d) děti pedagogogů škol a školských zařízení,

e) děti pracovníků v sociálních službách,

f) děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky,

g) děti zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

h) děti zaměstnanců Finanční správy České republiky.


Bližší informace a podmínky zde:

POKYN ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 12.4.2021.docx

ZÁBAVNÉ AKTIVITY A HRY PRO DĚTI

1. TÝDEN

Zábavné aktivity a hry pro děti, 12. -16. 4. 2021

4. TÝDEN

ZÁBAVNÉ AKTIVITY A HRY PRO DĚTI

2. TÝDEN

ZÁBAVNÉ AKTIVITY A HRY PRO DĚTI

5. TÝDEN

Tajemství vesmíru

3. TÝDEN

Voda je všude aneb Království vody

INFORMACE A OPATŘENÍ PŘI NÁSTUPU

INFORMACE A OPATŘENÍ PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ - září 2020 doplněno.docx.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image