ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání se povoluje přítomnost těchto dětí v MŠ:

a) děti, které plní povinnou předškolní docházku (to jsou děti, které do srpna 2021 dosáhnou věk 6 let a děti s odkladem školní docházky),

b) děti, navštěvující třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami),

c) děti rodičů integrovaného záchranného systému (IZS jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil)

d) děti pedagogogů škol a školských zařízení,

e) děti pracovníků v sociálních službách,

f) děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky,

g) děti zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

h) děti zaměstnanců Finanční správy České republiky.


Bližší informace a podmínky zde:

POKYN ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 12.4.2021.docx

Zápis do mateřské školy

Přihlášky můžete odevzdávat

od 3. května 2021 do 7. května 2021

více informací ZDE

Podklady k distančnímu vzdělávání najdete na stránkách jednotlivých tříd.

INFORMACE A OPATŘENÍ PŘI NÁSTUPU

INFORMACE A OPATŘENÍ PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ - září 2020 doplněno.docx.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image