PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ve školním roce 2022/2023


MATEŘSKÁ ŠKOLA

V PROVOZU


od 3. 7. 2023 do 28. 7. 2023Prázdninový provoz je z organizačních důvodů omezen.


Docházku dítěte do mateřské školy v prázdninových měsících nahlaste

od 1. 6. 2023 do 15. 6. 2023 paní učitelce ve třídě.


Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstává výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc ČERVENEC.

Děti, které v prázdninových měsících do mateřské školy nedochází, jsou od platby na základě podané žádosti osvobozeny. 

DAŇOVÁ SLEVA PRO RODIČE

DAŇOVÁ SLEVA PRO RODIČE.docx
ŽÁDOST - DAŇOVÁ SLEVA.docx

ZÍSKÁNÍ TITULU SILNÉ PRACOVIŠTĚ PRO ROK 2022 - 2024