stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle doporučených výživových receptur pro školní stravování.

Ve spolupráci s rodinou respektujeme potřeby dětí - alergie, dietní stravování.

Při stravování chceme u dětí upevnit správné stravovací návyky.

Naučit je používat nejen lžíci, ale i příbor. Prostředí třídy vytváří klidné, kulturní a estetické prostředí pro stravování.

Doba podávání jídel:

Přesnídávka - 9:00 hod.

Oběd - 12:00 hod.

Odpolední svačina - 14:15 hod.


Pitný režim je zajištěn během celého dne.


PLATBA STRAVNÉHO

Platba stravného je prováděna předem, hotovostně, první dva pracovní dny v měsíci.


Výše stravného je:

děti do 6 let 45,- Kč/den

děti od 7 let 50,- Kč/den


Odhlášení stravného

Rodiče jsou povinni přihlašovat a odhlašovat dítě ze stravování vždy den předem do 13.00 hod. a to:

  • telefonicky 725 528 493

  • elektronicky - e-mail: jidelna@msformana.cz

V první den náhlé absence dítěte v MŠ, si mohou rodiče oběd vyzvednout přímo v kuchyni školky v 11:30 - 11:45 hod.

V případě neomluvené absence, nebude stravné vráceno.


DOKUMENTY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.docx