DUHOVÁ ŠKOLA PLNÁ RADOSTI

 

Vítáme Vás v barevném světě naší duhové školy. Stejně jakou pestré barvy duhy, vytváříme i my v naší školce pro děti pestré prostředí.

 

Už od malička  u všech naši dětí rozvíjíme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do školy, jako je samostatnost a sebeobsluha, řečové dovednosti, grafomotorika, čtenářská, matematická či přírodovědná gramotnost. Při vzdělávání dětí proto uplatňujeme individuální přístup, snažíme se, aby děti co nejvíce vše samy poznávaly, využíváme prvky Montessori pedagogiky, muzikoterapii, dopravní a technickou výchovu a důraz klademe také na kvalitní logopedickou prevenci.

 

Děti také co nejvíce vedeme ke zdravému životnímu stylu. Proto děti podporujeme v přirozeném pohybu jak na naší zahradě a dopravním hřišti, tak také ve třídách. Děti se také samy zapojují do přípravy svačinek. Když si samy svačinku připraví, hned jim více chutná.

 

Škola ale není jen samé učení, ale také zábava. Pro děti v průběhu roku organizujeme nejrůznější výlety a kulturní akce, školku v přírodě, lyžařský a plavecký výcvik a v průběhu celého roku můžou děti navštěvovat také řadu kroužků. Víme však, že k dětem patří také jejich rodiče, kteří jsou pro děti velmi důležití. Snažíme se je proto do dění školky co nejvíce zapojit, například prostřednictvím společných tvořivých dílen, sportovních akcí, besídek či Spolku rodičů DUHOVKA.

 

V naší školce máme celkem 8 tříd, přičemž 1 třída je s Montessori pedagogikou a 3 třídy jsou speciální (tyto třídy navštěvují děti s mentálním, zrakovým a tělesným postižením, autismem či s vadami řeči). O všechny děti se ve školce starají zkušení pedagogové, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.


                                     Na všechny děti se těšíme!