školné

Úhrada neinvestičních nákladů, je stanovena pro školní rok 2021/2022 ve výši 480Kč/měsíc.

Platba je prováděna předem, v hotovosti, první dva pracovní dny v měsíci v kanceláři paní ekonomky MŠ.

stravné

Výše stravného je:

děti do 6 let 45,- Kč/den

děti od 7 let 50,- Kč/den

DOKUMENTY

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 2020.doc

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2021- aktualizace.doc