návštěvní řád

N Á V Š T Ě V N Í ř á d

veřejného dětského hřiště v areálu

Mateřské školy Ostrava – Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace


Vážení návštěvníci,

pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek návštěvního řádu:

1. Toto veřejné dětské hřiště je určeno dětem od 3 do 10 let. Z důvodu bezpečnosti smí využívat zařízení dětského hřiště dítě pouze pod dozorem dospělé osoby. Osoby starší 8 let nesmí využívat herní prvky, které jsou určené pro předškolní děti. Dopravní hřiště lze využívat v doprovodu dospělé osoby na bezpečném dětském dopravním prostředku (kolo, koloběžka, trojkolka) s ochrannou přilbou.

2. Vstup na dětské hřiště je povolen pouze určeným otevřeným vchodem (branka), nikoli přes plot.

Provozní doba hřiště:

Dětské hřiště je pro veřejnost zpřístupněno pouze mimo provoz MŠ.

květen - srpen 15.00 hod. - 19.00 hod.

září 15.00 hod. - 18.00 hod.

říjen 15.00 hod. - 17.00 hod.


V případě nepříznivého počasí (déšť) bude hřiště uzavřeno.

Návštěvník je povinen:

- dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřených zaměstnanců – správců hřiště

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe

- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost

V celém areálu hřiště platí zákaz:

- poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště, roznášení písku po areálu zahrady

- vstupu s otevřeným ohněm

- vstupu se zvířaty

- odhazování odpadků mimo odpadkové nádoby

- jízdy na kolečkových bruslích a skateboardech

- jízdy na dopravním hřišti bez použití ochranné přilby

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek

- kouření, konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek

- užívání zařízení hřiště, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení

- pobytu mimo provozní dobu

Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli hřiště. Škody na vybavení hřiště budou po vinících vymáhány právní cestou.

Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních návštěvníků.

Důležité telefonní kontakty:

Tísňové volání 112 Záchranná služba 155

Policie ČR 158 Městská policie 156

Odpovědný zástupce provozovatele: Martina Raková - ředitelka MŠ.

Návštěvní řád nabyl účinnosti dne 1. května 2018

Vlastník víceúčelového hřiště: Provozovatel víceúčelového hřiště

Statutární město Ostrava Mateřská škola Ostrava – Dubina,

Městský obvod Ostrava – Jih F. Formana 13, příspěvková organizace

Horní 791/3 F. Formana 251/13

700 30 Ostrava – Hrabůvka 700 30 Ostrava - Dubina