1. den v mš

MAMINKO A TATÍNKU,


 1. Neměj strach, když se od tebe odloučím, a nemluv o tom přede mnou.

 2. Nechej mne samostatně:

  • Jíst

  • Oblékat se

  • Pomoz mi až tehdy, je-li třeba

  • Veď mě k pořádku

 3. Do školky chodím za zábavou, ne za trest.

 4. Seznam mě s novým prostředím, kamarády a dospělými osobami MŠ, nejdříve za tvé přítomnosti, později dle domluvy s paní učitelkou.

 5. Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.

 6. Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.

 7. Nechávej mne ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle než 8 hodin.

 8. Při odchodu do třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce.

 9. Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelky.

 10. Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.

 11. Zeptej se mě, co hezkého jsem prožil za celý den.

 12. K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se se mnou všech aktivit nabízených školkou.


Co všechno potřebuji znát a umět před vstupem do mateřské školy


 • schopnost odpoutat se od maminky

 • znát své jméno

 • poznat své osobní věci

 • vyjádřit své potřeby

 • samostatnost v chození na toaletu

 • zvládat jednoduché hygienické návyky - umývání a utírání do ručníku

 • používat kapesník

 • samostatnost při oblékaní a svlékání

 • obouvání a sezouvání botiček

 • ukládat věci na určené místo

 • držet a používat lžíci, hrníček

 • kousat tuhou stravu


Ve školce není možné používat pleny, dudlík, kojenecké lahve.

organizace dne

Organizace dne...

Provoz MŠ od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Časový rozvrh je přizpůsobován aktuálním potřebám a zájmům dětí.

Pevnými režimovými složkami je stravování a pobyt venku.

6:00 - 8:00

scházení dětí

8:00 - 9:00

spontánní činnosti

výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením zálib dětí

pohybové aktivity, zdravotní a relaxační cvičení

9:00

hygiena + dopolední svačina

9:15 - 9:45

skupinové činnosti navazující na třídní vzdělávací činnosti

paměťové a logické hry, rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti

jazyková průprava

grafomotorika

logopedická prevence

muzikoterapie

práce s interaktivními pomůckami

10:00 11:30

pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity

poznávací vycházky

sezónní činnosti

11:45 - 12:30

hygiena + oběd

12:30 - 14:00

příprava na odpočinek, odpočinek

relaxační činnosti

14:00

odpolední svačina

14:30 - 16:30

hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí

doplňkové programy a aktivity

Co potřebuje dítě do mš

Co bude dítě v MŠ potřebovat

Převlečení do třídy – nezapomeňte na to, že dítě bude v oblečení provádět různé činnosti, kde v zápalu hry, tvořivosti i vlastní nešikovnosti, na které má v tomto období plné právo, může zanechat stopy toho, co v průběhu dne zažilo. Aniž si to uvědomujete, můžete nevhodným oblečením omezit jeho činnosti (nezvládá oblékání, zapínání nebo hlídá, aby se neušpinilo).

Cvičební úbor

Přezůvky do třídy (Ne nazouváky, Crocsy apod.)

Pyžamo

Oblečení a obuv na zahradu

Pokrývku hlavy v letních měsících

Pláštěnku ( ne deštník)

Náhradní oblečení pro případ nehody (kalhotky, ponožky, punčocháče ...)

Ve vlastním zájmu, všechny věci viditelně označte značkou dítěte, příjmením, monogram nestačí! Zamezíte tak případné záměně. Nelze žádat odškodnění za ztrátu nepodepsaného oblečení.

Za hračky přinesené Vašim dítětem MŠ neodpovídá.

Dítě přináší do mateřské školy pouze předměty a věci související se vzdělávací činností.

Za případnou ztrátu nebo poškození náušnic, prstýnků, řetízků, drahých hraček nesouvisejících se vzdělávací činností nenese MŠ odpovědnost.