Z důvodu nejasné epidemiologické situace nebudou rozvíjející aktivity pro děti v I. pololetí školního roku 2021/2022 realizovány.


Sledujte stránky jednotlivých tříd, na kterých budete informováni o dětí a režimu dne v mateřské škole.