Spolek DUHOVKA nabízí v prostorách mateřské školy v odpoledních hodinách doplňkové zájmové aktivity, které slouží k rozvoji nadání a talentu dětí. Zájmové kroužky jsou realizovány v těsné spolupráci Spolku DUHOVKA a pedagogů MŠ.

Šikovné ruce

Kroužek pro děti, které rády kreslí, malují a nebojí se tvořit z keramické hlíny. Zveme všechny „šikovné ruce“, které si chtějí vyzkoušet výtvarné techniky a odnést si domů vlastní výrobky.

Kroužek určen pro předškolní děti, které mají zvládnuty základní výtvarné dovednosti !!
HÝBÁNKY

Zájmový kroužek pro předškoláky je zaměřen na celkový pohybový rozvoj dítěte.

Náplní kroužku bude cvičení na nářadí, pohybové hry, tanec s hudbou a další pohybové aktivity.

Kroužek určen pro předškolní děti, které mají rády pohyb a jsou soutěživé.VŠEZNÁLEK

Objevujeme svět všemi smysly, interaktivně a hravě. Práce s interaktivními pomůckami / interaktivní tabule, Sweet Box, kamery, tablety, vysílačky, programovatelné hračky a další netradiční pomůcky/ se stane pro děti zábavou.VESELÁ ANGLIČTINA

Základy cizího jazyka hravou formou.

Důležitá je správná výslovnost všech hlásek / r,ř,sykavky,./