Kapacita mateřské školy je plně obsazena.

Vážení rodiče,

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku.

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 18. 4. 2022.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.


Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno vyplnit v Portálu předškolního vzdělávání v sekci „Žádosti a příjímací řízení“ https://ms.ostrava.cz/booking/, uložit do vlastního počítače a pak vytisknout.

  • Ve dnech konání zápisu Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se všemi dokumenty můžete odevzdat ředitelství mateřské školy osobně nebo způsobem uvedeným ve směrnici Přijímání dětí do MŠ.

  • Nezbytnou součástí žádosti (pro děti do věku 5 let) bude doklad o očkování potvrzený lékařem. https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf

  • V případě souhlasu s registrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo. Toto číslo bude používáno při vzájemné komunikaci MŠ s Vámi.

  • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout v mateřské škole od 18. 4. 2022 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin.

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se všemi dokumenty můžete odevzdat ředitelství mateřské školy níže uvedenými způsoby.směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ.docx

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Běžné třídy

Kritéria pro běžné třídy.docx

Třída s Montessori pedagogikou

Kritéria PRO MONTESSORI.docx

Speciální třídy

KRITÉRIA PRO SPEC.TŘÍDY.docx

Žádost o přijetí dítěte

(Dostupné i na Portálu předškolního vzdělávání)

Žádost O PŘIJETÍ DÍTĚTE.pdf

přílohy