Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2022/2023 bude probíhat

dle § 34 odst. 2 školského zákona v období

od 2. května do 16. května 2022.

Přesný termín bude vyhlášen.

přihláška s přílohami

Přihláška k přijetí dítěte je platná pouze v případě, bude-li obsahovat všechny povinné přílohy.

Přihláška

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE 2021.docx

Prohlášení

PROHLÁŠENÍ ZZ-příloha 1.docx

Poučení

POUČENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ- příloha č. 2.docx

Zpracování údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - příloha č.3.docx

doplňující infomrace

Kritéria přijímání dětí

KRITÉRIA PŘIJÍMANÍ 2021 aktuální.docx

Povinná předškolní docházka

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA.docx