Vážení rodiče, 

Zápis dětí do Mateřské školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 6. května 2024 a 7. května 2024 v době 08:00 hod. - 16:00 hod.

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. 

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 19. 4. 2024. 

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na  https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.


Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ směrnice.docx

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024

Běžné třídy

BĚŽNÁ TŘÍDA - KRITÉRIA 2024.docx

Třída s Montessori pedagogikou

MONTESSORI TŘÍDA - KRITÉRIA-2024.docx

Speciální třídy

SPECIÁLNÍ TŘÍDA - KRITÉRIA 2024.docx

Žádost o přijetí dítěte

(Dostupné na Portálu předškolního vzdělávání od 19. 4. 2024)

přílohy