Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022 bude probíhat

od 3. května 2021 do 7. května 2021

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

PRO ŠK. ROK 2021/2022

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ ROK 2021.docx

Podrobné informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ.docx

přihláška s přílohami

Přihláška k přijetí dítěte je platná pouze v případě, bude-li obsahovat všechny povinné přílohy.

Přihláška

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE 2021.docx

Prohlášení

PROHLÁŠENÍ ZZ-příloha 1.docx

Poučení

POUČENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ- příloha č. 2.docx

Zpracování údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - příloha č.3.docx

doplňující infomrace

Kritéria přijímání dětí

KRITÉRIA PŘIJÍMANÍ 2021 aktuální.docx

Povinná předškolní docházka

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA.docx