Vážení rodiče, 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. 

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 20. 4. 2023. 

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na  https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.


Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ směrnice.docx

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024

Běžné třídy

BĚŽNÁ TŘÍDA - KRITÉRIA.docx

Třída s Montessori pedagogikou

MONTESSORI TŘÍDA - KRITÉRIA.docx

Speciální třídy

SPECIÁLNÍ TŘÍDA - KRITÉRIA.docx

Žádost o přijetí dítěte

(Dostupné na Portálu předškolního vzdělávání od 20.4.2023)

přílohy