PREZENTACE ČR.mp4

principy montessori

Alternativní pedagogika italské lékařky Marie Montessori vychází z přesvědčení, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem dospělého je být mu na této cestě průvodcem a připravit prostředí tak, aby v něm dítě mohlo naplnit své individuální potřeby. Jejím mottem se stala prostá dětská prosba:„Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Jak vypadá připravené prostředí

Připravené prostředí hraje v Montessori pedagogice jednu z klíčových rolí. Aby se děti mohly rozvíjet v souladu se svými potřebami, musí mít připravený materiál volně k dispozici. Ve třídě jsou proto vytvořeny koutky s otevřenými policemi, z nichž si děti samy berou potřebné pomůcky. Nachází se tu koutek pro praktický život, smyslové vnímání a hudbu, matematiku, jazyk a oblast Poznáváme svět. Vše je řazeno od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů, od celku k jednotlivým částem.

  • Koutek praktického života

Zde jsou pomůcky, díky nimž si dítě může zkoušet běžné denní aktivity, jako je zapínání knoflíků, přelévání, přesýpání a další. Dochází tak k zlepšení sebeobsluhy. Dítě si zároveň trénuje i smysl pro pořádek a učí se pečovat o své prostředí.

  • Koutek smyslového vnímání

Tento koutek obsahuje speciálně vytvořené pomůcky pro rozvoj všech smyslů (včetně čichu, hmatu a chuti). Díky Montessori materiálu se děti učí rozlišovat nejen barvy či tvary, ale také strukturu látky, hmotnost, tíhu či teplotu.

  • Koutek matematiky a jazykový koutek

Zájem o matematiku je pozorován už u malých dětí. Trendem současného předškolního vzdělávání je rozvoj tzv. předmatematické gramotnosti, k němuž Montessori pomůcky výrazně přispívají. Při práci s nimi děti zapojují více smyslů a dobře tak pochopí i zdánlivě složitější věci. Také jazyková výchova je přirozenou součástí vzdělávání v MŠ. Pokud při ní využíváme názorné Montessori pomůcky, děti si velmi rychle osvojují schopnost pracovat s písmeny nebo dokonce psát.

  • Oblast Poznáváme svět

Děti se přirozeně zajímají o svět, který je obklopuje. Učí se o přírodě, rostlinách, živočiších či vesmíru. Montessori pomůcky podněcují jejich zájem a umožní jim proniknout do větší hloubky vybraného tématu.


Další klíčové principy Montessori pedagogiky

Období zvýšené vnímavosti a koncentrace - polarizace pozornosti

Marie Montessori si povšimla, že děti projevují v určitém období zvýšenou vnímavost vůči nějaké činnosti. V tomto období si dítě danou dovednost osvojí snadno a přirozeně. Pokud nemá možnost tuto dovednost rozvíjet, musí se ji později složitě učit. (Dobře je to vidět při výuce jazyka. Do určitého věku si dítě bez problémů osvojí jakýkoliv jazyk, později už má člověk s učením větší problémy a musí vynaložit určité úsilí, aby se daným jazykem domluvil.) Pokud se dítě do této činnost ponoří, dojde k tzv. polarizaci pozornosti. Dítě pracuje soustředěně a s hlubokým zaujetím tak dlouho, dokud práci nedokončí.

Svoboda

Aby mohlo dítě naplnit své vývojové potřeby, musí dostat možnost zvolit si činnost samo, svobodně. Dítě si tedy může vybrat, s čím bude pracovat, kde a jak dlouho. Taková svoboda neznamená naprostou volnost bez hranic. Naopak v Montessori třídě se velmi dbá na dodržování pravidel, přirozený řád a harmonii. Podporujeme také vzájemný respekt mezi dětmi i mezi dítětem a dospělým.

Ticho

Součástí Montessori pedagogiky jsou také cvičení ticha, kdy se děti soustředí na prožitek klidu a harmonie.

Práce s chybou, hodnocení

Chyba je v Montessori pedagogice vnímána jako přirozená součást procesu učení. Pomůcky jsou uzpůsobeny tak, aby dítě mohlo na chybu samo přijít a opravit ji. Dospělý práci dítěte nehodnotí, pouze mu poskytuje zpětnou vazbu tím, že si s ním povídá o jeho činnosti, zajímá ho, co si o ní dítě myslí a jak ji samo hodnotí.

ZÁŘÍ 2021

Dovolte, abychom se představili. Jsme parta prima dětí z Montessori třídy Štaflík a Špagetka Většinu z nás znáte už z loňského roku, ale v září jsme mezi sebe přivítali také deset nových kamarádů. Jsme rádi, že jim můžeme ukázat, jak se co dělá, a že si u nás rychle zvykají.

Po prázdninách nás ve třídě čekalo velké překvapení. Nová, plně funkční kuchyňka s varnou deskou, troubou a dřezem. Můžeme si tam sami připravovat svačinu, krájet ovoce, umývat nádobí a už brzy zkusíme i něco pořádného uvařit!

Stále se zdokonalujeme taky v práci na ponku. Paní učitelky nám pořídili novou akuvrtačku se šroubovákem, a tak můžeme pracovat nejen s hřebíky, ale i se šrouby. Vytrvale řežeme pilou karton i dřevo, které potom natíráme barvami. Hitem letošního podzimu jsou náramky z papírových ruliček a dřevěné sekery.

Spoustu prima věcí děláme venku. Cvičíme, hrajeme si na písku a jezdíme na odrážedlech na dopravním hřišti. Pořádně jsme se protáhli při sportovním dnu, kdy jsme si vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit - košíkovu, střelbu lukem na terč nebo chůzi po provaze. Nakonec jsme se namasírovali speciálními “ježčími” míčky. To byla pohoda!

Pravidelně se staráme o náš záhonek v atriu. Máme tam bylinky a brambory, které trpělivě čekají v hlíně, až je sklidíme. Prý už je nejvyšší čas!

V září jsme podnikli také náš první společný výlet v letošním školním roce. Vyrazili jsme do Bělského lesa stavět ptačí hnízdo. Ptáčci se v něm sice neubytovali, ale legrace jsme si užili až až.

A co nás čeká v říjnu? Vypravíme se na další výlet, tentokrát do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích a do velké tělocvičny v základní škole F. Formana.

Hezký začátek školního roku Vám všem přejí děti a učitelky z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová