PREZENTACE ČR.mp4

principy montessori

Alternativní pedagogika italské lékařky Marie Montessori vychází z přesvědčení, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem dospělého je být mu na této cestě průvodcem a připravit prostředí tak, aby v něm dítě mohlo naplnit své individuální potřeby. Jejím mottem se stala prostá dětská prosba:„Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Jak vypadá připravené prostředí

Připravené prostředí hraje v Montessori pedagogice jednu z klíčových rolí. Aby se děti mohly rozvíjet v souladu se svými potřebami, musí mít připravený materiál volně k dispozici. Ve třídě jsou proto vytvořeny koutky s otevřenými policemi, z nichž si děti samy berou potřebné pomůcky. Nachází se tu koutek pro praktický život, smyslové vnímání a hudbu, matematiku, jazyk a oblast Poznáváme svět. Vše je řazeno od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů, od celku k jednotlivým částem.

  • Koutek praktického života

Zde jsou pomůcky, díky nimž si dítě může zkoušet běžné denní aktivity, jako je zapínání knoflíků, přelévání, přesýpání a další. Dochází tak k zlepšení sebeobsluhy. Dítě si zároveň trénuje i smysl pro pořádek a učí se pečovat o své prostředí.

  • Koutek smyslového vnímání

Tento koutek obsahuje speciálně vytvořené pomůcky pro rozvoj všech smyslů (včetně čichu, hmatu a chuti). Díky Montessori materiálu se děti učí rozlišovat nejen barvy či tvary, ale také strukturu látky, hmotnost, tíhu či teplotu.

  • Koutek matematiky a jazykový koutek

Zájem o matematiku je pozorován už u malých dětí. Trendem současného předškolního vzdělávání je rozvoj tzv. předmatematické gramotnosti, k němuž Montessori pomůcky výrazně přispívají. Při práci s nimi děti zapojují více smyslů a dobře tak pochopí i zdánlivě složitější věci. Také jazyková výchova je přirozenou součástí vzdělávání v MŠ. Pokud při ní využíváme názorné Montessori pomůcky, děti si velmi rychle osvojují schopnost pracovat s písmeny nebo dokonce psát.

  • Oblast Poznáváme svět

Děti se přirozeně zajímají o svět, který je obklopuje. Učí se o přírodě, rostlinách, živočiších či vesmíru. Montessori pomůcky podněcují jejich zájem a umožní jim proniknout do větší hloubky vybraného tématu.


Další klíčové principy Montessori pedagogiky

Období zvýšené vnímavosti a koncentrace - polarizace pozornosti

Marie Montessori si povšimla, že děti projevují v určitém období zvýšenou vnímavost vůči nějaké činnosti. V tomto období si dítě danou dovednost osvojí snadno a přirozeně. Pokud nemá možnost tuto dovednost rozvíjet, musí se ji později složitě učit. (Dobře je to vidět při výuce jazyka. Do určitého věku si dítě bez problémů osvojí jakýkoliv jazyk, později už má člověk s učením větší problémy a musí vynaložit určité úsilí, aby se daným jazykem domluvil.) Pokud se dítě do této činnost ponoří, dojde k tzv. polarizaci pozornosti. Dítě pracuje soustředěně a s hlubokým zaujetím tak dlouho, dokud práci nedokončí.

Svoboda

Aby mohlo dítě naplnit své vývojové potřeby, musí dostat možnost zvolit si činnost samo, svobodně. Dítě si tedy může vybrat, s čím bude pracovat, kde a jak dlouho. Taková svoboda neznamená naprostou volnost bez hranic. Naopak v Montessori třídě se velmi dbá na dodržování pravidel, přirozený řád a harmonii. Podporujeme také vzájemný respekt mezi dětmi i mezi dítětem a dospělým.

Ticho

Součástí Montessori pedagogiky jsou také cvičení ticha, kdy se děti soustředí na prožitek klidu a harmonie.

Práce s chybou, hodnocení

Chyba je v Montessori pedagogice vnímána jako přirozená součást procesu učení. Pomůcky jsou uzpůsobeny tak, aby dítě mohlo na chybu samo přijít a opravit ji. Dospělý práci dítěte nehodnotí, pouze mu poskytuje zpětnou vazbu tím, že si s ním povídá o jeho činnosti, zajímá ho, co si o ní dítě myslí a jak ji samo hodnotí.

ZÁŘÍ 2022

Září v Montessori třídě

Prázdniny utekly jako voda a my se opálení, odpočinutí a plní zážitků vrátili zpátky do školky. Těšili jsme se na „staré“ kamarády a byli jsme zvědaví na „nové“ děti. Je jich sedm a všechny jsou moc prima. Přátelsky jsme je přivítali a jsme rádi, že jim můžeme ukázat, jak to u nás chodí, a pomoci jim, když si s něčím neví rady nebo jim je třeba malinko smutno.

Poté, co jsme si připomněli pravidla, kterými se ve třídě řídíme, jsme se věnovali tématu „babí léto“. Sklidili jsme část bylinek ze zahrádky, prozkoumali hmyzí domek v atriu, jestli se nám tam neubytovali nějací noví broučci, a hledali jsme pavouky na školní zahradě. Máme dokonce speciální dřevěný rám, který má pavoučky nalákat k tomu, aby si v něm dělali sítě, ale zatím je vyhlížíme marně.

K podzimu patří také houby. Paní učitelka Marcelka nám je přinesla do třídy. Víme, že hříbky jsou dobré do polévky nebo do omáčky a okouzlily nás svou podzimní vůní. Na muchomůrce červené si sice nepochutnáme, ale zase je moc krásná.

Také v letošním školním roce pokračují projekty „Veselá věda“ a „Už vím, jak na to - řemeslné dílny“. V rámci „Veselé vědy“ jsme tentokrát objevovali chemii v kuchyni a vyzkoušeli jsme si zajímavé pokusy s jedlými surovinami. Víte například, co udělá ocet s mlékem? My už ano! Díky projektu „Už vím, jak na to nám“ u pískoviště vyrostl dřevěný přístřešek s ponkem – venkovní dílna! Už se těšíme, jak v ní budeme zatloukat, řezat a natírat.

Co nás čeká v říjnu:

4. října – výlet na Jarošův statek ve Studénce

6. října – Odpoledne pro rodiče

14. října – Chemie v kuchyni (tapiokový dezert)

17. – 21. října – projektový týden Už vím, jak na to – stolařská dílna

Zapsala: Eva Drastichová

ŘÍJEN 2022

Říjen ve Štaflíku

V říjnu jsme pozorovali změny, které s sebou přináší podzim. Na zahradě a na vycházkách jsme sbírali různé přírodniny - větvičky, kaštany, žaludy a nakonec i barevné listí a nosili to do naší minidílny. Ze všeho se dá totiž něco zajímavého vytvořit a my při práci na ponku rádi experimentujeme. Využívali jsme také venkovní dílnu, kde jsme brousili, smirkovali a natírali dřevěné destičky a různé výrobky. Z barevných připínáčků jsme vyrobili „lentilkové obrázky“ a z provázků a hřebíčků pavoučí sítě. Teď už víme, jak na to!

Podnikli jsme také výlet na Jarošův statek ve Studénce. Vyzkoušeli jsme si takový běžný den opravdového farmáře. Starali jsme se o poníka, ovce, morčata a králíky. Krmili jsme je, česali a kydali hnůj. Byla to veliká zábava a někteří z nás hned hlásili, že už ví, co budou dělat, až vyrostou. Schválně, hádejte! ☺

Projekt Veselá věda nás tentokrát zavedl do světa chemie, konkrétně chemie v kuchyni. Z malých tapiokových perliček jsme vykouzlili chutný sladký dezert podobný pudinku. Stačilo je jen namočit přes noc do vody, aby nabobtnaly, a pak je povařit v mléce. To jsme si pochutnali!

Nezapomněli jsme ani na sport! Vypravili jsme se do velké tělocvičny v základní škole F. Formana. Děti, které tu byly poprvé, si užívaly velký prostor. Kluci hráli fotbal, holky bavily hry s kruhy a dovádění na skákacích balonech. Byli jsme tak rychlí, že má paní učitelka všechny fotky rozmazané. Tak snad to vyjde příště.

V listopadu nás čeká:

1. 11. – lampionový průvod v rámci spolupráce se ZŠ F. Formana

3. 11. – vánoční fotografování a odpoledne s rodiči,

4. 11. – exkurze předškoláků do dílny v ZŠ Stará Bělá (projekt Veselá věda)

9. 11. – výlet předškoláků do Dolní oblasti Vítkovic na program Geometráček nebo Kouzelný oxid (projekt Veselá věda).

A malá „ochutnávka“ z nabídky na prosinec – 2. 12, pojedeme do Dolní oblasti Vítkovic všichni!

Zapsala: Eva Drastichová

LISTOPAD 2022

Listopad ve Štaflíku

V listopadu jsme si povídali o ovoci a zelenině a dalších dobrotách ze zahrádky. A nejen povídali, všechno jsme samozřejmě také prozkoumali, očichali a ochutnali. Z jablíček, která nám přinesla Timejka, jsme udělali křížaly. Díky sušičce ovoce byly hotové raz dva a snězené, než byste napočítali do pěti. V rámci projektového dne jsme si uvařili šípkový čaj a upekli jablkový závin, do jedné šišky jsme přidali i mák. Byla to taková mňamka, že se po ní jen zaprášilo.

Další velké podzimní téma bylo zdraví a předcházení nemocem. Ukázali jsme si zvětšené obrázky virů a bakterií. Už víme, že některé nám pomáhají, ale hodně jich taky škodí. Dozvěděli jsme se, že viry se šíří i kýcháním a daří se jim na špinavých rukách. Proto jsme se učili správně smrkat a kýchat a dbáme i na umývání rukou. Oblékáme se přiměřeně počasí a hlídáme si, abychom dostatečně pili a jedli ovoce. Zkrátka děláme všechno proto, abychom zůstali zdraví.

Stále pokračuje také projekt Veselá věda. Díky němu starší děti vyrazily do Světa techniky na program Kouzelný oxid, kde dělaly pokusy s oxidem uhličitým. Všechno si to zapamatovaly a hned druhý den jsme si to ve třídě vyzkoušeli úplně všichni. Schválně, co myslíte, je těžší balonek se vzduchem nebo s oxidem uhličitým? A co udělá oxid uhličitý s plamínkem ohně? My už to víme a rádi vám to předvedeme.

Už se těšíme, až se do Světa techniky vypravíme příště. Bude to hned začátkem prosince (2. 12.), pak už nás čeká mikulášská nadílka (5. 12.), vánoční tvořivé dílny s rodiči (15. 12.) a vánoční den ve školce (20. 12.)

Zapsala: Eva Drastichová

PROSINEC 2022

Prosinec ve třídě Štaflík a Špagetka

Prosinec je pro nás především měsícem těšení na Vánoce. Hned začátkem prosince jsme si ve třídě ozdobili adventní věnec a pak na něm každý týden zapalovali jednu svíčku. Postupně jsme se seznámili s různými zvyky, které se v adventním čase dodržují. Uklízeli jsme, vyráběli vánoční přání, postavili betlém a utrhli barborku a nakonec ozdobili stromeček. Protože už umíme pracovat na ponku, mohli jsme rodiče překvapit dřevěnou vánoční ozdůbkou, kterou jsme si sami vyrobili. Čekání jsme si zpříjemnili také krájením a loupáním ovoce a očicháváním vánočního koření. Největší radost nám udělala mikulášská nadílka a první sníh.

Konečně nastal „školkový vánoční den“. Ve třídě už od rána vládla slavnostní nálada, na elipse jsme rozkrojili jablíčko, abychom zjistili, jestli budeme v příštím roce zdraví. Hvězdička z jadérek nám prozradila, že ano. Pouštěli jsme si lodičky ze skořápek ořechů, ale Ježíšek stále nikde! Přitom jsme občas zaslechli tichounké zvonění, jako by obcházel okolo, ale nějak se mu k nám nechtělo. Konečně nás napadlo, že Ježíšek je možná plachý a chce zůstat neviděný. Vydali jsme se tedy do naší mini ZOO, abychom donesli nadílku zvířátku a doufali jsme, že snad… A opravdu, když jsme se vrátili do třídy, bylo pod stromečkem plno dárků. To bylo radosti! Představte si, že Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky a paní uklízečku. Děkujeme, Ježíšku! A děkujeme také všem rodičům, protože bez nich by spousta z toho vánočního nadšení nebylo.

Tak ať je ten příští rok aspoň o malinko klidnější, přejí všichni z Montessori třídy.

V lednu nás (tedy spíš paní učitelky a rodiče budoucích školáků) čekají konzultace a rádi bychom se vypravili do Bělského lesa.

Zapsala: Eva Drastichová