PREZENTACE ČR.mp4

principy montessori

Alternativní pedagogika italské lékařky Marie Montessori vychází z přesvědčení, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem dospělého je být mu na této cestě průvodcem a připravit prostředí tak, aby v něm dítě mohlo naplnit své individuální potřeby. Jejím mottem se stala prostá dětská prosba:„Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Jak vypadá připravené prostředí

Připravené prostředí hraje v Montessori pedagogice jednu z klíčových rolí. Aby se děti mohly rozvíjet v souladu se svými potřebami, musí mít připravený materiál volně k dispozici. Ve třídě jsou proto vytvořeny koutky s otevřenými policemi, z nichž si děti samy berou potřebné pomůcky. Nachází se tu koutek pro praktický život, smyslové vnímání a hudbu, matematiku, jazyk a oblast Poznáváme svět. Vše je řazeno od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů, od celku k jednotlivým částem.

  • Koutek praktického života

Zde jsou pomůcky, díky nimž si dítě může zkoušet běžné denní aktivity, jako je zapínání knoflíků, přelévání, přesýpání a další. Dochází tak k zlepšení sebeobsluhy. Dítě si zároveň trénuje i smysl pro pořádek a učí se pečovat o své prostředí.

  • Koutek smyslového vnímání

Tento koutek obsahuje speciálně vytvořené pomůcky pro rozvoj všech smyslů (včetně čichu, hmatu a chuti). Díky Montessori materiálu se děti učí rozlišovat nejen barvy či tvary, ale také strukturu látky, hmotnost, tíhu či teplotu.

  • Koutek matematiky a jazykový koutek

Zájem o matematiku je pozorován už u malých dětí. Trendem současného předškolního vzdělávání je rozvoj tzv. předmatematické gramotnosti, k němuž Montessori pomůcky výrazně přispívají. Při práci s nimi děti zapojují více smyslů a dobře tak pochopí i zdánlivě složitější věci. Také jazyková výchova je přirozenou součástí vzdělávání v MŠ. Pokud při ní využíváme názorné Montessori pomůcky, děti si velmi rychle osvojují schopnost pracovat s písmeny nebo dokonce psát.

  • Oblast Poznáváme svět

Děti se přirozeně zajímají o svět, který je obklopuje. Učí se o přírodě, rostlinách, živočiších či vesmíru. Montessori pomůcky podněcují jejich zájem a umožní jim proniknout do větší hloubky vybraného tématu.


Další klíčové principy Montessori pedagogiky

Období zvýšené vnímavosti a koncentrace - polarizace pozornosti

Marie Montessori si povšimla, že děti projevují v určitém období zvýšenou vnímavost vůči nějaké činnosti. V tomto období si dítě danou dovednost osvojí snadno a přirozeně. Pokud nemá možnost tuto dovednost rozvíjet, musí se ji později složitě učit. (Dobře je to vidět při výuce jazyka. Do určitého věku si dítě bez problémů osvojí jakýkoliv jazyk, později už má člověk s učením větší problémy a musí vynaložit určité úsilí, aby se daným jazykem domluvil.) Pokud se dítě do této činnost ponoří, dojde k tzv. polarizaci pozornosti. Dítě pracuje soustředěně a s hlubokým zaujetím tak dlouho, dokud práci nedokončí.

Svoboda

Aby mohlo dítě naplnit své vývojové potřeby, musí dostat možnost zvolit si činnost samo, svobodně. Dítě si tedy může vybrat, s čím bude pracovat, kde a jak dlouho. Taková svoboda neznamená naprostou volnost bez hranic. Naopak v Montessori třídě se velmi dbá na dodržování pravidel, přirozený řád a harmonii. Podporujeme také vzájemný respekt mezi dětmi i mezi dítětem a dospělým.

Ticho

Součástí Montessori pedagogiky jsou také cvičení ticha, kdy se děti soustředí na prožitek klidu a harmonie.

Práce s chybou, hodnocení

Chyba je v Montessori pedagogice vnímána jako přirozená součást procesu učení. Pomůcky jsou uzpůsobeny tak, aby dítě mohlo na chybu samo přijít a opravit ji. Dospělý práci dítěte nehodnotí, pouze mu poskytuje zpětnou vazbu tím, že si s ním povídá o jeho činnosti, zajímá ho, co si o ní dítě myslí a jak ji samo hodnotí.

ZÁŘÍ 2021

Dovolte, abychom se představili. Jsme parta prima dětí z Montessori třídy Štaflík a Špagetka Většinu z nás znáte už z loňského roku, ale v září jsme mezi sebe přivítali také deset nových kamarádů. Jsme rádi, že jim můžeme ukázat, jak se co dělá, a že si u nás rychle zvykají.

Po prázdninách nás ve třídě čekalo velké překvapení. Nová, plně funkční kuchyňka s varnou deskou, troubou a dřezem. Můžeme si tam sami připravovat svačinu, krájet ovoce, umývat nádobí a už brzy zkusíme i něco pořádného uvařit!

Stále se zdokonalujeme taky v práci na ponku. Paní učitelky nám pořídili novou akuvrtačku se šroubovákem, a tak můžeme pracovat nejen s hřebíky, ale i se šrouby. Vytrvale řežeme pilou karton i dřevo, které potom natíráme barvami. Hitem letošního podzimu jsou náramky z papírových ruliček a dřevěné sekery.

Spoustu prima věcí děláme venku. Cvičíme, hrajeme si na písku a jezdíme na odrážedlech na dopravním hřišti. Pořádně jsme se protáhli při sportovním dnu, kdy jsme si vyzkoušeli spoustu zajímavých aktivit - košíkovu, střelbu lukem na terč nebo chůzi po provaze. Nakonec jsme se namasírovali speciálními “ježčími” míčky. To byla pohoda!

Pravidelně se staráme o náš záhonek v atriu. Máme tam bylinky a brambory, které trpělivě čekají v hlíně, až je sklidíme. Prý už je nejvyšší čas!

V září jsme podnikli také náš první společný výlet v letošním školním roce. Vyrazili jsme do Bělského lesa stavět ptačí hnízdo. Ptáčci se v něm sice neubytovali, ale legrace jsme si užili až až.

A co nás čeká v říjnu? Vypravíme se na další výlet, tentokrát do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích a do velké tělocvičny v základní škole F. Formana.

Hezký začátek školního roku Vám všem přejí děti a učitelky z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová


ŘÍJEN 2021

V říjnu jsme pozorovali změny, které s sebou přináší podzim. Na zahradě a v lese jsme sbírali různé přírodniny - větvičky, kaštany, žaludy a nakonec i barevné listí a nosili to do naší minidílny. Ze všeho se dá totiž něco zajímavého vytvořit a my při práci na ponku rádi experimentujeme.

Povídali jsme si o tom, jak se ptáci chystají na zimu, a pak jsme na vycházkách hádali, kteří z nich tu s námi zůstanou a kteří již brzy odletí do teplých krajin. Ve třídě jsme pak na globusu a na mapě zkoumali, kde ty teplé krajiny jsou.

Podnikli jsme také dva výlety, jeden malý - do Bělského lesa a jeden velký - do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích. Viděli jsme tam nejen ptáky, o kterých jsme se právě učili, ale taky veverky, srnčátko a dokonce i včelí úl s prosklenými dvířky. Mohli jsme tak nahlédnout přímo do včelího království.

Nezapomněli jsme ani na sport! Vypravili jsme se do velké tělocvičny v základní škole F. Formana. Děti, které tu byly poprvé, si užívaly velký prostor. Kluci hráli fotbal, holky bavil slalom se svítícím kolečkem. Všichni jsme se dobře bavili a školní zvonek, který hodinu ukončil, nás nemile překvapil. Už se těšíme, že v listopadu vyrazíme znovu.

Koncem října bylo ještě hezké počasí, a tak jsme si na discgolfovém hřišti u Lidlu uspořádali malý turnaj. Hráli jsme pro zábavu, takže body se nepočítaly.

V listopadu nás čeká výlet do Jistebníku k rybníku Bezruč i další návštěva velké tělocvičny a uvidíme, co dalšího nám podzim přinese.

Zdraví všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

listopad 2021

V listopadu jsme ochutnávali plody podzimu. Uvařili jsme si domácí dýňovou polévku, do níž jsme přidali i brambory z našeho záhonku. Naše snažení máte krok za krokem zdokumentované ve fotogalerii. Tak se podívejte, jak nám to šlo.

Blíže jsme se seznámili také se stromy na školní zahradě, prozkoumali jsme listnáče i jehličnany. Nejraději máme tajuplný jinan, co roste u našeho pískoviště, protože jeho listy vypadají jako zlaté. Vyzkoušeli jsme si podzimní tvoření (frotáž listů nebo experimentování s podzimními barvami). Zpívali jsme podzimní písničky a naučili se několik básniček. Jednu i o tetce Rýmě.

Podzim je typický výlovy rybníků. Vypravili jsme se k největšímu v okolí jménem Bezruč. Vypadal skoro jako moře. Pozorovali jsme rybáře při práci a taky racky a další ptáky, kteří nad nimi kroužili. V kádích jsme viděli nejen kapry, ale i štiku a tolstolobika. Škoda, že velký bílý sumec byl ještě schovaný ve vodě. Po svačině jsme si pohráli na dětském hřišti v Košatce a plni zážitků se vrátili na oběd do školky.

Podzim s sebou často přináší různé nemoci. Učili jsme se, co dělat, abychom zůstali zdraví. Umíme už správně smrkat, umývat si pořádně ruce a zdravě jíst. Víte, že se dá i zdravě mlsat? My jsme si upekli sušenky z ovesných vloček, ovoce a medu a moc nám chutnaly. Na zahnání rýmy jsme si uvařili čaj ze šípků a z rýmovníku.

Podzimní počasí nás nutí pořádně se oblékat. Učíme se proto zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky a skládat oblečení. Rádi děláme co nejvíc činností sami, dejte nám prosím něco, co si snadno zvládneme obléknout a v čem je nám teplo, abychom mohli venku zůstat co nejdéle a pořádně si to užít.

A co nás čeká v prosinci? Navštívíme divadelní představení Kocourek Modroočko v Divadle loutek (1. 12.), samozřejmě přijde Mikuláš s čertem (3. 12.), oslavíme Vánoce ve školce (termín upřesníme), vydáme se opět do tělocvičny, a pokud vyjde počasí i do Bělského lesa.

Krásný začátek adventu přejí všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

prosinec 2021

Prosinec jsme zahájili návštěvou Divadla loutek. Představení Kocourek Modroočko se nám moc líbilo, hltali jsme každé slovo a přáli si, aby všechno dobře dopadlo. Zážitky v nás pomalu doznívaly ještě několik následujících dní, kdy jsme si o divadle povídali, pobrukovali si písničky, které kočky zpívaly, a listovali zakoupeným programem.

Naplno jsme prožívali také advent a přípravu na Vánoce. Vyrobili jsme si adventní věnec a každý týden na něm zapálili správný počet svíček. Měli jsme speciální adventní kalendář příběhů. Vyprávělo se v nich o putování zvířátek za betlémskou hvězdou. Každé ráno jsme si na elipse jeden přečetli a do připraveného kalendáře pověsili hvězdu s ilustrací k četbě. Do školky přišel také Mikuláš, který každému donesl sáček plný dobrot. Čerta jsme naštěstí neviděli, ale slyšeli jsme, jak řinčí řetězem.

Jak se Vánoce blížily, pustili jsme se do úklidu třídy, zdobení stromečku a pečení perníčků. Byla to velká práce, ale nakonec se cukroví opravdu povedlo! Tentokrát jsme napekli dost, tak jsme se s Vámi rádi podělili. Chutnalo Vám?

Konečně nadešel Vánoční den. Vyzkoušeli jsme si různé vánoční zvyky a tradice – rozkrojili jsme jablíčko a uvnitř objevili hvězdu, která nám dává naději, že budeme celý příští rok zdraví. Pouštěli jsme lodičku ze skořápky ořechu, abychom zjistili, jestli se vydáme na daleké cesty, „zdvihali jsme štěstí“ a zpívali koledy. Nejraději máme „Já bych rád k Betlému“, je při ní totiž legrace, protože si nikdy nemůžeme vzpomenout, jak se pastýři jmenují a který na co hraje. ☺

Když jsme dozpívali, uslyšeli jsme tiché zvonění a vydali se za ním. Měli jsme za úkol hledat, pod kterým ze stromečků nám Ježíšek nechal dárky. Bylo to dobrodružství a my ten koš plný dárků málem přehlédli. Ještěže si ho Matýsek všiml, jinak kdo ví, jak by to s našimi dárky dopadlo. Společně jsme koš donesli do třídy a začali rozdělovat. Každý z nás tam měl prima dárek, a tak bylo všude plno radosti a smíchu.

Moc Vám, milí rodiče, děkujeme, že jsme si to díky Vám tak pěkně užili, a přejeme Vám hodně štěstí a zdraví v roce 2022.

Zapsala: Eva Drastichová


leden 2022

Leden jsme zahájili oslavou svátku Tří králů, kterým jsme se zároveň rozloučili s Vánocemi. Povídali jsme si o zvířátkách, a protože jsme byli zvědaví, jak tráví zimu, vypravili jsme se za nimi do Bělského lesa. Průvodcem nám byl lesník Pavel, který toho o lese věděl opravdu hodně. Dozvěděli jsme se, jak se počítají roky stromkům, kde bydlí srnky a co dělá v zimě veverka. Došli jsme až do lesní školky, kde jsme si mohli prohlédnout a nakrmit bažanty. Někteří vypadali jako zlatí! Přestože byla cesta opravdu dlouhá, všichni jsme to nesli statečně a ve zdraví jsme došli zase zpátky do školky.

Díky tomuto výletu jsme si uvědomili, jak to mají zvířátka v zimě těžké, a rozhodli jsme se jim pomoci. V naší nové kuchyňce jsme uvařili lojové dortíky pro ptáčky a pověsili je na zahradě a v okolí školky. Opravdový hovězí lůj nám sice moc nevoněl, ale co bychom pro naše opeřené kamarády neudělali…

A opět jsme nezaháleli ani ve sportu. Ve velké tělocvičně jsme tentokrát cvičili s barevnými stuhami a nacvičovali dovednosti, které budeme potřebovat na jarním pohybovém festivalu mateřských škol. Ale o tom zase někdy příště.

Krásnou zimu a zůstaňte zdraví!

Zapsala: Eva Drastichová


únor 2022

V únoru jsme si povídali hlavně o vesmíru. Každý den jsme si představili jednu planetu Sluneční soustavy, podívali se na video, v němž robot Kosmix planetu navštíví, a pak si na ni mohli sami sáhnout. Asi se divíte, jak je to možné… Máme totiž všechny planety na parapetu ve třídě. Sice jsou jen nafukovací, ale i tak nás moc baví je zkoumat. Četli jsme si knihy o vesmíru, malovali obrázky a udělali si i mlhovinu v lahvičce. Venku jsme si hráli na kosmonauty a sbírali vzorky hornin. Nakonec jsme se vypravili do planetária, kde jsme všechno viděli na vlastní oči, úplně zblízka. Sáhli jsme si na meteorit, zhlédli film Se zvířátky do vesmíru, vyzkoušeli si pobyt v raketě i gravitaci na Měsíci. To by bylo, aby se někdo z nás jednou do vesmíru doopravdy nepodíval!

Hodně času jsme věnovali i našemu novému projektu Už vím, jak na to - řemeslné dílny. V rámci tohoto projektu nás čeká spousta zajímavých akcí. Prvním úkolem bylo zjistit co nejvíce informací o vybraném řemesle a představit ho ostatním v galerii v koridoru školky. Naše paní šperkařka už tam na vás čeká a má pro vás připravené i zajímavé úkoly, tak se u ní cestou ze školky určitě zastavte!

Ani v zimě nezapomínáme na pohyb, a tak jsme opět strávili dopoledne v tělocvičně. Tentokrát jsme trénovali štafetový běh a odpočívali při skákání na velkém míči. Holčičky si ve velkém prostoru také zatancovaly a kluci „oprášili“ oblíbený fotbal. Jsme ovšem tak rychlí, že paní učitelka má všechny fotky dokonale rozmazané, takže ve fotogalerii neuvidíte zase nic… Snad příště ☺.

Co nás čeká v březnu? Jarní prázdniny (28. 2. – 4. 3.), program Voda kolem nás (14. 3.), návštěva tělocvičny (16. 3.), Medvídek v nemocnici pro předškoláky (18. 3.), jarní focení – tentokrát snad i se sourozenci (29. 3.)

Zdraví všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová


březen 2022

V březnu jsme si užili jarní prázdniny a pak nás čekalo téma přírodní živly - voda. Ukázalo se, že voda není vůbec tak obyčejná, jak byste si možná mysleli, ale naopak je velice pozoruhodná a vzácná. Víte, že na světě je mnohem víc té slané než sladké? Vyprávěli jsme si o místech, kde je sladká voda tak vzácná, že pro ni místní lidé chodí denně pěšky několik kilometrů. My tady chceme vodu také opatrovat a šetřit s ní. Voda je totiž zdrojem života, což jsme si vyzkoušeli při klíčení semínek v tematickém celku Malí zahradníci. Klíčení nás vážně „chytlo“. Na vatu nebo do hlíny jsme seli všechno, co nám přišlo pod ruku – od klasické řeřichy, přes čočku a fazole až po semínka z jablek a mák.

Vodě byla věnována také jedna z částí projektu Veselá věda, který je určen na rozvoj talentu a nadání, především v matematice, fyzice, chemii a technice.

Další projekt, kterého se účastníme, se jmenuje Madam Hruška. Naše třída se do něj zapojila tvorbou dětské kuchařky. Úkol spočíval v přípravě sladkého a slaného pokrmu s hruškami. Vybrali jsme si hruškový dort a dýňovou polévku s hruškami. Celý postup máte zdokumentovaný ve fotogalerii, tak nakoukněte, případně se inspirujte! Na ochutnávku jsme pozvali paní kuchařky, paní uklízečky a dokonce i paní ředitelku a její tým. Všem jim u nás moc chutnalo.

V půlce března k nám přijely studentky medicíny s programem Medvídek v nemocnici. Ti starší z nás si prohlédli rentgenové snímky, vyzkoušeli si obvazování, měření tepu, poslech srdce a dokonce operaci plic, naštěstí jen u plyšového medvídka.

Co nás čeká v dubnu?

Další část projektu Veselá věda, tentokrát na téma vzduch (7. 4.), výprava do Bělského lesa s otvíráním studánek (13. 4)., návštěva Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích (26. 4.), exkurze u městské policie s ukázkou jízdního oddílu (26. 4.), projektový týden na téma ptáci (od 19. do 22. 4.)

Už se těšíme na tu spoustu zážitků, která nás čeká.

Zdraví všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

duben 2022

Nejde to jinak, musíme začít tím nejlepším, i když se to stalo skoro na konci! Ve středu 27. dubna jsme byli na návštěvě u jízdního oddílu městské policie. Pracuje tam maminka Aničky z naší třídy a měla pro nás připraveno spoustu báječných aktivit. Její kůň Sid toho tolik umí! Skáče přes překážky, dokonce i přes oheň a nebojí se ani petard. A přitom je tak hodný, že se nechá hladit a všechny nás povozil. Dokonce i paní učitelky. Na závěr jsme dostali na památku zlatou medaili a Sidovu podkovu pro štěstí. Visí nám teď ve třídě, takže štěstí nás už nikdy neopustí. Však mrkněte, až pro nás půjdete. Ještě jednou moc děkujeme Sidovi i Aniččině mamince!

Dále se duben nesl ve znamení dvou velkých celoškolních projektů – Veselá věda a MŠ bez hranic. Více o jednotlivých projektech najdete na webových stránkách v sekci O nás / Podpořené projekty. Cílem projektu Veselá věda je vyhledávat prvky talentu a nadání u dětí a systematicky je prostřednictvím vybraných činností rozvíjet. Duben jsme tedy zahájili návštěvou Střední školy elektrotechnické Na Jízdárně. S velkým nadšením jsme se tam učili programovat roboty. Nejvíc se nám líbil pejsek, který reagoval na naše tlesknutí. Uměl si nejen lehnout nebo sednout, ale zvládl i kotrmelec! V dalším týdnu přijela do školky lektorka ze Světa techniky a spolu s ní jsme objevovali tajemství vzduchu, který nás obklopuje.

Druhý velký projekt Mateřské školy bez hranic probíhá již několikátým rokem a spolupracujeme při něm s vybranými mateřskými školami z Polska. Tématem letošního roku jsou Ptáci ve městě. V týdnu od 19. do 22. dubna jsme se tedy naplno věnovali našim opeřeným společníkům. Tušili jste, že jejich předci se vyvinuli z dinosaurů? A že mají duté kosti, aby se jim dobře létalo? A že nebýt ptáků nejspíš by nás tu mouchy a další hmyzáci pěkně potrápili? To všechno a ještě víc jsme zjistili v ptačím kvízu. Čekala nás i práce s interaktivní tabulí, hudebně-taneční vystoupení a tvoření s ptačí tematikou.

Na završení našeho ptačího bádání se v pozorovací budce v atriu zahnízdila sýkorka a my tak mohli sledovat, jak nakladla sedm vajíček. Naše nadšení bylo nezměrné. Už se těšíme, až se z nich vylíhnou malí ptáčci.

Co nás čeká v květnu: Tělocvična v ZŠ (3. 5.), Šperkařská dílna s výrobou překvapení pro maminky (3. 5.), Veselá věda – Elektřina (4. 5.), MŠ bez hranic – výlet do Polska – jen děti zařazené do projektu (17. 5.), návštěva knihovny (25. 5.), výlet na zámek Kunín (27. 5.)

Zapsala: Eva Drastichová

květen 2022

Květen byl měsícem cestování, zážitků a objevů. V projektu Veselá věda jsme se tentokrát zabývali elektřinou. Opět nás navštívila lektorka ze Světa techniky a společně jsme zkoumali, jak vzniká elektřina a k čemu ji můžeme využít. My jsme například pomocí statické elektřiny sbírali rozsypané koření nebo kousky alobalu.

Děti zařazené do projektu Mateřské školy bez hranic podnikly velkou výpravu do Polska, kde se ve spřátelené školce dozvěděly nové informace, vyzkoušely si netradiční pomůcky a navázaly kontakt s polskými dětmi.

Další velký výlet už jsme podnikli všichni společně. Vyjeli jsme si na kunínský zámek, kde nás čekal bohatý program připravený panem kastelánem a divadélkem Mrak. Ukázali nám různé typy loutek a dokonce jsme si mohli vyzkoušet i divadelní kostýmy. Nejlépe dopadl Domča, který se proměnil v prince. Zato Beátka kostým čertice odmítla, byl sice krásně strašidelný, ale prý „smrděl“… Asi peklem…Po prohlídce zámku nám herci ve velkém sále plném starobylých obrazů zahráli pohádku O hloupém Honzovi a pak jsme si udělali piknik v zámecké zahradě. Špekáčky nám griloval opravdový kuchař v rondonu a vysoké čepici a my jsme si připadali jako princezny a rytíři.

Když jsme u těch pohádek, málem bychom zapomněli na návštěvu knihovny v Hrabůvce. Paní knihovnice je moc milá a mají tam spoustu pěkných netradičních knížek. Jestli chcete, rádi Vás tam někdy vezmeme.

Co nás čeká v červnu: oslava Dne dětí - výlet do lesoparku v Hýlově (1. 6.), cvičení ve velké tělocvičně v ZŠ F. Formana (7. 6.), papírenská dílna ve třídě (v týdnu od 13. 6.), rozloučení se školním rokem (termín upřesníme) a na závěr výlet s překvapením (27. 6.)

Zapsala: Eva Drastichová