Září 2023

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.

Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí. 

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi, protože se máme rádi.


Začalo nám září a to znamená nový školní rok. Společně jsme se sešli ve třídě Bob a bobek. Skoro všichni se už známe, ale přišlo k nám pár nových dětí, které jsme se ve třídě snažili hezky a mile přivítat. Přece jen jsme všichni v úplně nové třídě a tak nás zajímaly nové hračky. Protože prázdniny byly dlouhé a občas se stane, že zapomeneme, zopakovali jsme si naše jména a prozkoumali jsme svou novou značku, abychom věděli, kde se nachází naše místa v šatně a ve třídě. Zahráli jsme si spoustu her, cvičili jsme (dokonce se nám podařilo postavit i překážkovou dráhu) a plnili jsme úkoly, které si pro nás připravily paní učitelky. Ani venku jsme nezaháleli. Protože máme ještě hezké a teplé počasí, rozhodli jsme se vyrazit na naše oblíbené pískoviště. Uvařili jsme na písku spoustu dobrot, postavili několik obrovských hradů nebo tvořili bábovičky. Když se zrovna zatáhlo, využili jsme toho a šli jsme prozkoumat okolí. Vyrazili jsme na blízké hřiště a cestou jsme si ukazovali, kde bydlíme nebo kde chodíme na nákup. Když už jsme se poznali a prozkoumali jsme co máme ve třídě i venku, zkusili jsme si zopakovat jaké máme tvary. Ty jsme pak hledali ve třídě i venku. Porovnávali jsme jejich velikost a barvu. Na konci měsíce jsme si povídali o tom, co děláme celý den. Zopakovali jsme si, co děláme ráno a jak vypadá náš školkový den. Ukázali jsme si, jaký je rozdíl mezi dnem a nocí. Začali jsme opakovat dny v týdnu a povídali jsme si o ročním období, jelikož se nám střídá léto s podzimem. A my už se na ten podzim moc těšíme. Ale o tom zase příště.


Co nás čeká v říjnu?Zapsala: Veronika Hanková

Říjen 2023

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky, 

přes potoky, přes pařezy.

Učíme se kotouly, 

nekoukáme na bouli. 


Měsíc říjen nám přinesl pravý podzim. Babí léto se střídalo se sychravým počasím. U nás ve třídě jsme si tím nenechali zkazit náladu. Tento měsíc jsme si povídali o ovoci a zelenině. A užili jsme si u toho spoustu zábavy. Pracovali jsme s jablíčky. Zkusili jsme je otisknout, ukázali jsme si rozdíl mezi čtvrtkou, půlkou a celým jablíčkem. Jablíčka jsme loupali a strouhali a upekli jsme si výborný jablečný závin. Také jsme pracovali na interaktivní tabuli, kde si pro nás paní učitelky připravily pracovní listy. Seznámili jsme se s IT programem “Barevné kamínky”, kde jsme počítali a porovnávali čísla. Také jsme se naučili pracovat s IT pomůckou “Bee-botem” neboli robotickou včelkou. Společně jsme zpívali u klavíru,  tancovali jsme, cvičili jógu a hráli spoustu her. Připomněli jsme si pohádku “O veliké řepě”, kterou jsme si zkusili převyprávět a zahrát.

Ovoce a zeleninu jsme vyměnili za přírodniny a užili jsme si spoustu legrace s kaštánky. Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na sběru a do školky nám kaštánky donesly. Tvořili jsme obrázky, počítali jsme je, skládali kaštany do různých tvarů, hráli jsme si na veverky. Trénovali jsme práci s písmeny, ze kterých nám vznikly nová slova, která patří k podzimu. Nakoukli jsme také do podzimního lesa. V lese jsme se pořádně nadechli čerstvého vzduchu a na chvíli si odpočinuli. Seznámili jsme se se stromy - už je umíme rozlišit a pojmenovat. Víme, co na stromech roste a jaké plody v lese najdeme. Chvíli jsme byli potichu a podařilo se nám zahlédnout pár zvířátek, které umíme pojmenovat. Zvládli jsme zvířata roztřídit podle slabik, poznat počáteční písmena a také zvířata spočítat. 

Venku jsme si všímali, jak se příroda okolo nás mění. Sbírali jsme podzimní listí, plody a přírodniny, které k podzimu patří. Ve školce jsme si je pořádně prohlédli pomocí lupy a zahráli si smyslové hry. A moc nás to bavilo! 


Všem rodičům, kteří se zúčastnili našich podzimních dílen děkujeme za účast a doufáme, že si to s dětmi užili stejně jako my. 


Co nás čeká v listopadu?Zapsala: Veronika Hanková

Listopad 2023

To jsou oči, to jsou uši, 

dneska mi to ale sluší!

Zde mám bříško a zde záda,

čelo, nos a malá brada. 

Zde mám paže a zde nožky, 

zadupeme do podložky!


A je za námi další měsíc - listopad. Listí ze stromů opadalo a my vítáme pomalu zimu. A než přijdou Vánoce, bylo potřeba se seznámit s podzimními svátky. Dušičky a Halloween se nám moc líbí, a proto jsme si o nich ve školce povídali. Vysvětlili jsme si, jaký je mezi těmito svátky rozdíl, co lidé v tyto dny vykonávají za zvyky. Zapálili jsme si lucerničku, abychom zavzpomínali na naše blízké, které máme rádi a uspořádali jsme si Halloweenskou párty, na kterou jsme přišli v strašidelných kostýmech. Vařili jsme nejrůznější lektvary a zkoušeli jsme různé pokusy a kouzla. Uspořádali jsme si malou “módní přehlídku” a překonali jsme různé nástrahy - prolézali jsme pavučinou, plazili jsme se jeskyní, prešli jsme močály.

Když svátky skončily, začali jsme si povídat o zdraví a bacilech. Zkrátka o tom, co se děje, když jsme nemocní, jelikož to bylo a je u nás ve třídě aktuální téma. Snažíme se být zdraví, a tak jsme si povídali o tom, co můžeme dělat, abychom zdraví zůstali nebo ak je potřeba se oblékat, když se venku ochladí. Cvičili jsme jógu, abychom si protáhli naše tělíčka. Pojmenovali jsme si různé části těla a seznámili se s kostrou člověka. Hráli jsme si na doktory, postavili jsme ordinaci a pracovali s různými lékařskými pomůckami - stetoskopem, injekcí, obvazem,...a nejlepší bylo, když jsme se mohli navzájem ošetřovat. Jéé, to nás bavilo. Posledním tématem listopadu, na které jsme se těšili, byly pohádky. Ty máme moc rádi. Donesli jsme si z domu své oblíbené pohádkové knížky, které jsme ukázali kamarádům. Ještě předtím, než jsme se vydali do světa pohádek, jsme si pověděli, kdo je to Večerníček a poslechli jsme si písničku od Karla Černocha. Pohádky jsme si četli, vyprávěli, zkusili jsme si pohádky také společně převyprávět. Skládali jsme pohádkové puzzle, zpívali jsme písničky, tancovali jsme a hledali zatoulané pohádkové postavičky. Naučili jsme se, že pohádky nám přináší různá ponaučení a dobro vždy zvítězí nad zlem. Sledovali jsme divadlo, které nám hrála paní učitelka a dokonce jsme si pohádky také zkusili zahrát. Využili jsme kostýmy a různé rekvizity, postavili jsme si pohádkové chaloupky. U toho jsme si společně užili spoustu legrace. Před spinkáním jsme si četli z našich pohádkových knížek. Přišly se na nás dokonce podívat děti ze ZŠ F. Formana, které nám předčítaly pohádky před našim odpočinkem. Na chvíli jsme si ze školky odskočili do divadla loutek na velmi pěkné představení. Hezky jsme se oblékli a společně jsme si tento velký den užili. Dokonce jsme se mohli vyfotit s herci a pořádně si je zblízka prohlédnout. A nyní už víme, co nás čeká další měsíc…cink, cink, dupy, dup,...my už čekáme na Mikuláše.


Co nás čeká v prosinci?Zapsala: Veronika Hanková

Prosinec 2023

Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce srst se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka,
zima je pejskovi ke kamnům kouká.Měsíc prosinec nám utekl jako voda. Užili jsme si spoustu legrace, naučili se zase něco nového a hlavně jsme hodně sportovali. Nejprve jsme se zúčastnili akce Školka cup ve sportovní hale, kde jsme si pořádně zacvičili. Moc se nám líbilo hrát florbal. Také jsme byli v základní škole v tělocvičně a někteří z nás začali v prosinci chodit na plavání. Děláme velké pokroky, sportování nás moc baví. 


Také k nám přišel Mikuláš. Viděli jsme, jak prochází pod okny, zazpívali jsme mu, zarecitovali básničky a on nám pak nechal v herně mikulášskou nadílku. Poté už jsme se pilně připravovali na Vánoce. Vyrobili jsme si spoustu vánočních ozdob, nazdobili jsme společně třídu, vánoční stromeček, zpívali jsme si koledy, seznamovali jsme se s vánočními tradicemi a zvyky a rozpoznávali vánoční symboly. Také jsme se zúčastnili vánočních dílen, kde jsme si vyrobili spoustu vánočních dekorací a jiných ozdob. Moc se nám tam líbilo. V prosinci za námi přišli kamarádi ze základní školy a společně jsme si zazpívali různé koledy. Pak už jsme jen netrpělivě čekali, až za námi přijde Ježíšek. Vánoční den ve školce jsme si moc užili. Ježíšek za námi opravdu přišel a donesl nám spoustu dárků, to bylo radosti!


Byli jsme také moc rádi, že jste za námi přišli do školky a vyrobili si s námi vánoční ovocný svícen a společně si užili předvánoční čas.


Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok. :-)


Tak se mějte hezky, Vaše děti a paní učitelky.Akce plánované na měsíc leden:
Zapsala: Veronika Šmehlíková

Leden 2024

To je zima, toto zebe, 

když padají vločky z nebe.

Obléknem si rukavice, 

bundy, šály i čepice. 

Vyjdem mezi paneláky, 

budem stavět sněhuláky.


Leden jsme s Bobem a Bobkem odstartovali společně s Novým rokem. S dětmi jsme se přivítali po Vánocích, o kterých jsme si vyprávěli a podělili se tak o hezké zážitky a chvíle. Děti si přinesly své nové hračky, kterým je Ježíšek obdaroval. A jelikož se s Novým rokem pojí příchod Tří králů, společně jsme se s nimi seznámili, představili si je a povídali si o této tradici. 

Seznámili jsme se s přírodou v zimě - jak to v ní vypadá, co dělají zvířátka v zimě nebo jak vypadají takové zvířecí stopy v zasněženém lese. 

Od zvířátek v lese jsme se přesunuli k zimním radovánkám, které máme velmi rádi. Povídali jsme si o zimních sportech a aktivitách. Zkusili jsme si zabruslit, zalyžovat, zajezdit si na saních nebo se koulovat. Byla to príma legrace!

Na chvíli jsme se přesunuli na Severní pól a stali se z nás eskymáci. Postavili jsme iglu, chytali jsme ryby a zahřáli se u ohniště. 

V lednu naši třídu navštívil zubní preventista, který nám povídal o zoubkách. Ukázal nám, jak si zoubky máme správně čistit a co se stane, když si je čistit nebudeme. 

Také jsme se byli podívat do prvních tříd na ZŠ F. Formana. Děti se seznámily s tím, jak to během takové hodiny probíhá, zkusily s prvňáčky společně pracovat a byly velmi šikovné a aktivní. Na konci ledna jsme se měli možnost zúčastnit Školka CUPU, který si děti skvěle užily. Byly pro ně připraveny různé stanoviště se sportovními aktivitami a nebyl nikdo, kdo by se na chvíli nudil. Děti se protáhly a na konci dostaly malou sladkou odměnu.


A co nás čeká v únoru?


Zapsala: Veronika Hanková

Únor 2024

Volám tě sluníčko, haló, haló, 

tepla je na světě málo, málo, 

vylez a odežeň mraky, mraky, 

a já ti pomůžu taky, taky.


Měsíc únor je za námi a my jsme si ho velmi užili. Naučili jsme se zase něco nového. Zjistili jsme, jaké existují planety a proč je důležité Slunce. Také jsme si hráli na mimozemšťany a přemýšleli jsme, jak by mohla vypadat naše vysněná planeta, kde bychom chtěli žít. Pochopili  jsme princip střídání dne a noci. V únoru jsme se spolu učili o knihách a písmenech, zkoumali jsme, jak jednotlivá písmena vypadají a v čem se liší. Donesli jsme rovněž kamarádům ukázat naši oblíbenou knížku. Na závěr měsíce jsme měli karneval, na který jsme všichni netrpělivě čekali a velmi se těšili. Moc jsme si ho užili. Přišli jsme v krásných maskách a kostýmech, měli jsme zábavné soutěže, tancovali jsme, sportovali a radovali se. 


V únoru nás navštívili kamarádi ze základní školy, společně jsme si pohráli a ukázali jim, co je u nás ve školce nového. Dále jsme byli na Školka Cupu, kde jsme měli možnost zapojit se do spousty sportovních aktivit.


Děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci při přípravě karnevalu.


Mějte se hezky, Vaše děti a paní učitelky.Co nás čeká v měsíci březnu:


Zapsala: Veronika Šmehlíková

Březen 2024

Ahoj kluci, holčičky, 

připravte si ručičky.

Hezký den dnes máme, 

tak si zatleskáme.

Budeme si povídat,

chcem se všechno dozvídat.


V březnu jsme s dětmi přivítali jaro. Ukázali jsme si, jaký je rozdíl mezi ročním obdobím, seznámili jsme se s prvním jarním kvítím a začali jsme pracovat na jarní výzdobě. Děti se samy zamyslely, co si pod jarem představují. Shodli jsme se, že když se řekne jaro, představíme si sněženku, ptáčky, zelenající stromy, sluníčko i déšť nebo probouzející se přírodu. 

V březnu jsme měli také spoustu volna - nastal čas jarních prázdnin a také Velikonoc. Ve školce jsme Velikonoce přivítali výzdobou, povídáním si o Velikonocích, opakováním básniček a také malováním velikonočních vajíček. Na vajíčka jsme využili akrylové barvy a vyzkoušeli jsme ubrouskovou techniku. Každé vajíčko bylo jiné a my jsme si u toho užili legraci.


Tento měsíc jsme měli také spoustu úkolů, které se netýkaly jen jara. Vytvořili jsme bludiště a labyrinty, které již zdobí naší školkovou galerie. Také jsme se připravovali do školy na zápis - opakovali jsme svá jména, říkali jsme si, kde bydlíme nebo jakou umíme básničku. Poznávali jsme písmena a vymýšleli různá slova, vytleskávali rytmus, poznávali jsme barvy nebo jsme počítali na prstech. Děti a rodiče si mohli vyzkoušet, jaké je to být u zápisu prostřednictvím úkolů, které pro ně byly připraveny. 


V březnu se naše školka zúčastnila Pohybového festivalu, na kterém jsme se celkově umístili na 11. místě, což je úžasný výsledek. Navíc jsme vyhráli 2. místo za skok z místa. Tímto bychom rády poděkovaly našim dětem, které trénovaly a bojovaly ze všech sil. I když nejsme na 1. místech, nešlo nám o vítězství, ale především o zábavu a dobrý pocit. A co nás čeká v dubnu?Zapsala: Veronika Hanková

Duben 2024

Duben byl pro nás měsíc, kdy jsme se na chvíli ocitli na jarní louce. Seznamovali jsme se s kvítím a hmyzem, který na louce můžeme najít. Některé květiny už dobře známe, a proto jsme je měli možnost také obdivovat na venkovních zahrádkách. Pokud jsme nějakou kytičku neznali, jednoduše jsme si ji vyfotili a našli si její název. Cestou za kytičkami jsme narazili na hmyz, kterému se na jarní louce líbí. Obdivovali jsme včely a čmeláky, kteří se o květinky dobře starají. Povídali jsme si, jak se vyrábí med a jak vůbec takový hmyz přijde na svět. 

Dalším tématem v dubnu byla zvířátka. Na chvíli jsme si zajeli na farmu, kde jsme se seznámili s různými zvířaty (užitkovými i domácími). Ukázali jsme si, jaký je rozdíl mezi zvířecí maminkou, tatínkem a mládětem a jak se těmto zvířatům říká. 

Ve školce nás navštívila městská policie, která nám povídala o bezpečnosti na silnici. Zopakovala nám, jaké důležité značky máme znát a jak se přechází přes silnici. Bylo to vážně príma!

Koncem dubna jsme si začali povídat o bezpečnosti na cestě a chodníku. Jelikož se blíží školní zvony a brzy se začneme vydávat na tuto cestu sami, bez maminky nebo tatínka, je důležité naučit se, jak se chovat na chodníku a silnici. A toto téma bude také naším tématem v dalším měsíci.. 

V dubnu jsme se mimo jiné věnovali i hledáním “chytrých hlaviček”. Úkolem dětí bylo seznámit se s logickými hrami a přijít jim na kloub. Zapojení byli také rodiče, kteří si s dětmi užili příjemné odpoledne ve školce. 


A co nás čeká v květnu?


Zapsala: Veronika Hanková