Září 2023

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.

Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí. 

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi, protože se máme rádi.


Začalo nám září a to znamená nový školní rok. Společně jsme se sešli ve třídě Bob a bobek. Skoro všichni se už známe, ale přišlo k nám pár nových dětí, které jsme se ve třídě snažili hezky a mile přivítat. Přece jen jsme všichni v úplně nové třídě a tak nás zajímaly nové hračky. Protože prázdniny byly dlouhé a občas se stane, že zapomeneme, zopakovali jsme si naše jména a prozkoumali jsme svou novou značku, abychom věděli, kde se nachází naše místa v šatně a ve třídě. Zahráli jsme si spoustu her, cvičili jsme (dokonce se nám podařilo postavit i překážkovou dráhu) a plnili jsme úkoly, které si pro nás připravily paní učitelky. Ani venku jsme nezaháleli. Protože máme ještě hezké a teplé počasí, rozhodli jsme se vyrazit na naše oblíbené pískoviště. Uvařili jsme na písku spoustu dobrot, postavili několik obrovských hradů nebo tvořili bábovičky. Když se zrovna zatáhlo, využili jsme toho a šli jsme prozkoumat okolí. Vyrazili jsme na blízké hřiště a cestou jsme si ukazovali, kde bydlíme nebo kde chodíme na nákup. Když už jsme se poznali a prozkoumali jsme co máme ve třídě i venku, zkusili jsme si zopakovat jaké máme tvary. Ty jsme pak hledali ve třídě i venku. Porovnávali jsme jejich velikost a barvu. Na konci měsíce jsme si povídali o tom, co děláme celý den. Zopakovali jsme si, co děláme ráno a jak vypadá náš školkový den. Ukázali jsme si, jaký je rozdíl mezi dnem a nocí. Začali jsme opakovat dny v týdnu a povídali jsme si o ročním období, jelikož se nám střídá léto s podzimem. A my už se na ten podzim moc těšíme. Ale o tom zase příště.


Co nás čeká v říjnu?Zapsala: Veronika Hanková

Říjen 2023

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky, 

přes potoky, přes pařezy.

Učíme se kotouly, 

nekoukáme na bouli. 


Měsíc říjen nám přinesl pravý podzim. Babí léto se střídalo se sychravým počasím. U nás ve třídě jsme si tím nenechali zkazit náladu. Tento měsíc jsme si povídali o ovoci a zelenině. A užili jsme si u toho spoustu zábavy. Pracovali jsme s jablíčky. Zkusili jsme je otisknout, ukázali jsme si rozdíl mezi čtvrtkou, půlkou a celým jablíčkem. Jablíčka jsme loupali a strouhali a upekli jsme si výborný jablečný závin. Také jsme pracovali na interaktivní tabuli, kde si pro nás paní učitelky připravily pracovní listy. Seznámili jsme se s IT programem “Barevné kamínky”, kde jsme počítali a porovnávali čísla. Také jsme se naučili pracovat s IT pomůckou “Bee-botem” neboli robotickou včelkou. Společně jsme zpívali u klavíru,  tancovali jsme, cvičili jógu a hráli spoustu her. Připomněli jsme si pohádku “O veliké řepě”, kterou jsme si zkusili převyprávět a zahrát.

Ovoce a zeleninu jsme vyměnili za přírodniny a užili jsme si spoustu legrace s kaštánky. Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na sběru a do školky nám kaštánky donesly. Tvořili jsme obrázky, počítali jsme je, skládali kaštany do různých tvarů, hráli jsme si na veverky. Trénovali jsme práci s písmeny, ze kterých nám vznikly nová slova, která patří k podzimu. Nakoukli jsme také do podzimního lesa. V lese jsme se pořádně nadechli čerstvého vzduchu a na chvíli si odpočinuli. Seznámili jsme se se stromy - už je umíme rozlišit a pojmenovat. Víme, co na stromech roste a jaké plody v lese najdeme. Chvíli jsme byli potichu a podařilo se nám zahlédnout pár zvířátek, které umíme pojmenovat. Zvládli jsme zvířata roztřídit podle slabik, poznat počáteční písmena a také zvířata spočítat. 

Venku jsme si všímali, jak se příroda okolo nás mění. Sbírali jsme podzimní listí, plody a přírodniny, které k podzimu patří. Ve školce jsme si je pořádně prohlédli pomocí lupy a zahráli si smyslové hry. A moc nás to bavilo! 


Všem rodičům, kteří se zúčastnili našich podzimních dílen děkujeme za účast a doufáme, že si to s dětmi užili stejně jako my. 


Co nás čeká v listopadu?Zapsala: Veronika Hanková

Listopad 2023

To jsou oči, to jsou uši, 

dneska mi to ale sluší!

Zde mám bříško a zde záda,

čelo, nos a malá brada. 

Zde mám paže a zde nožky, 

zadupeme do podložky!


A je za námi další měsíc - listopad. Listí ze stromů opadalo a my vítáme pomalu zimu. A než přijdou Vánoce, bylo potřeba se seznámit s podzimními svátky. Dušičky a Halloween se nám moc líbí, a proto jsme si o nich ve školce povídali. Vysvětlili jsme si, jaký je mezi těmito svátky rozdíl, co lidé v tyto dny vykonávají za zvyky. Zapálili jsme si lucerničku, abychom zavzpomínali na naše blízké, které máme rádi a uspořádali jsme si Halloweenskou párty, na kterou jsme přišli v strašidelných kostýmech. Vařili jsme nejrůznější lektvary a zkoušeli jsme různé pokusy a kouzla. Uspořádali jsme si malou “módní přehlídku” a překonali jsme různé nástrahy - prolézali jsme pavučinou, plazili jsme se jeskyní, prešli jsme močály.

Když svátky skončily, začali jsme si povídat o zdraví a bacilech. Zkrátka o tom, co se děje, když jsme nemocní, jelikož to bylo a je u nás ve třídě aktuální téma. Snažíme se být zdraví, a tak jsme si povídali o tom, co můžeme dělat, abychom zdraví zůstali nebo ak je potřeba se oblékat, když se venku ochladí. Cvičili jsme jógu, abychom si protáhli naše tělíčka. Pojmenovali jsme si různé části těla a seznámili se s kostrou člověka. Hráli jsme si na doktory, postavili jsme ordinaci a pracovali s různými lékařskými pomůckami - stetoskopem, injekcí, obvazem,...a nejlepší bylo, když jsme se mohli navzájem ošetřovat. Jéé, to nás bavilo. Posledním tématem listopadu, na které jsme se těšili, byly pohádky. Ty máme moc rádi. Donesli jsme si z domu své oblíbené pohádkové knížky, které jsme ukázali kamarádům. Ještě předtím, než jsme se vydali do světa pohádek, jsme si pověděli, kdo je to Večerníček a poslechli jsme si písničku od Karla Černocha. Pohádky jsme si četli, vyprávěli, zkusili jsme si pohádky také společně převyprávět. Skládali jsme pohádkové puzzle, zpívali jsme písničky, tancovali jsme a hledali zatoulané pohádkové postavičky. Naučili jsme se, že pohádky nám přináší různá ponaučení a dobro vždy zvítězí nad zlem. Sledovali jsme divadlo, které nám hrála paní učitelka a dokonce jsme si pohádky také zkusili zahrát. Využili jsme kostýmy a různé rekvizity, postavili jsme si pohádkové chaloupky. U toho jsme si společně užili spoustu legrace. Před spinkáním jsme si četli z našich pohádkových knížek. Přišly se na nás dokonce podívat děti ze ZŠ F. Formana, které nám předčítaly pohádky před našim odpočinkem. Na chvíli jsme si ze školky odskočili do divadla loutek na velmi pěkné představení. Hezky jsme se oblékli a společně jsme si tento velký den užili. Dokonce jsme se mohli vyfotit s herci a pořádně si je zblízka prohlédnout. A nyní už víme, co nás čeká další měsíc…cink, cink, dupy, dup,...my už čekáme na Mikuláše.


Co nás čeká v prosinci?Zapsala: Veronika Hanková