ZÁŘÍ 2021

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůže mi, poradí,

po ruce mě pohladí.

Všichni jsme tu kamarádi,

protože se máme rádi!“


Skončily prázdniny a my jsme opět ve třídě Ferda Mravenec. Radovali jsme se, že vidíme naše kamarády zdravé a veselé a přivítali jsme i čtyři nové kluky.

Děti opakovaly znalost jmen, kterou značku ve třídě mají a jaké nové hračky a koutky pro děti paní učitelky připravily (např. koutek pro přípravu dětí na vstup do ZŠ). S chutí vyprávěly o svých zážitcích z prázdnin, přinesly si pohlednice, fotky, vstupenky, magnetky z míst, kde trávily hezké chvíle se svými rodiči.

Září bylo plné překvapení. Sportovní den „Malí velcí sportovci“ - děti s nadšením sportovaly na školní zahradě, kde byly připraveny stanoviště: badminton, hokejbal, golf, slackline (chůze po laně), lackros, překážková dráha, basketbal, lukostřelba, kuličky a masáž s malými míčky. Děti sportování moc bavilo, ale přesvědčily se, že ještě musí více trénovat, aby měly větší sílu, vitalitu a vytrvalost. Natahování tětivy na luku, to byla fuška!

Postupně děti poznávaly krásy přírody a změny ročního období (babí léto - podzim). Společně s rodiči vytvořily „Draka - Mraka“, který zdobí naši třídu i hernu, vyhodnocení bylo těžké, protože každý drak byl originál, a proto ocenění získaly všichni.

V rámci projetu „Malí přírodovědci“ si děti vyzkoušely „Stavění hnízd“ v malém lesíku na školní zahradě. Tvořivá hra s přírodninami (klacíky, chrastí, listy, kaštany, žaludy…). Tvůrčí fantazie dětí neměla chybu, podívejte se na fotodokumentaci.

Nakonec jsme všichni vybrali zástupce naší třídy - nadané zahradní architekty, kteří naplánovali a zakreslili stavbu městečka a následně ji šli do altánu na školní zahradě postavit. Akci „Dřevěné městečko“ děti ohodnotily potleskem a moc se těší, až si samy stavbu z dřevěných komponentů vyzkouší.

Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci, pomoc při přípravě hezkých chvil ve školce. Vše pro Vaše spokojené děti!

Zapsala Mirka Augustýnková, Helena Čapková


Akce plánované na říjen 2021:

- návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana, T: 12. 10.2021

- fotografování s vánočním motivem, T: 19. 10. 2021

- výlet do záchranné stanice Bartošovice, T: 20. 10. 2021

- projektový den VII. třídy: „Děti a podzimní les“, T: 22. 10. 2021