DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - BŘEZEN 2021

1. TÝDEN

DVz - 1. týden-březen2021, 7. tř..docx

září 2020

Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebi se otočilo,

každá kytka maličká

radost má ze sluníčka,

ke slunci se naklání,

lístky z hlíny vyhání!


Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli…. znělo každý den v písničce ve třídě u Ferdy Mravence. Po prázdninách jsme se všichni přivítali a radovali jsme se, že vidíme naše kamarády zdravé a veselé. Ve třídě máme tři nové kamarády, které jsme se snažili zapojit do našich hrátek.

Děti opakovaly znalost jmen, kterou značku ve třídě mají a jaké nové hračky a koutky pro děti paní učitelky připravily. Společně se pustily do hraní, cvičení, zpívání, hry na dětské hudební nástroje, malovaní, prozkoumaly všechny herní prvky školní zahrady a nejvíce ty z projektu „Přírodní zahrada“. Tam nás opět čekal bylinkový záhon, který jsme založili v minulém školním roce, a teď objevujeme, co nám vyrostlo. Děti se naučily plení, kypření, zalévání, někteří možná poprvé držely pracovní nářadí. Už se těšíme na využití bylinek při akci „Čajovna u Ferďásků“. Také maminky a tatínkové se přišli podívat za námi do třídy, při tvořivé dílně: „Malované značky“ - malování na trička. Vše se dařilo a děti postupně poznávaly krásy ročního období (babí léto) a postupný přechod do podzimu, který přišel s deštěm. To nám ale, nevadí, protože my jsme děti hravé a zvídavé! Společně jsme oslavili narozeniny našich kamarádů, rodičům děkujeme za dárečky.

Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci při opravě nábytku v naší třídě, estetizaci třídy a donášku cenných materiálů pro tvořivou práci pro dětí. Těšíme se na další spolupráci - viz zápis třídní schůzky - v šatně dětí.


Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na říjen 2020:

- „Nebezpečí číhá všude“ - galerie dětských prací v koridoru MŠ

- „Krok za krokem bezpečně a statečně“ - děti budou plnit na jednotlivých stanovištích úkoly s dopravní tématikou. Seznámí se s pravidly silničního provozu.

- „Čajovna u Feďásků“ŘÍJEN 2020

Vlaštovičko, leť,

už je na tě čas,

listí žloutne, poletuje,

po strništi vítr duje,

bude brzy mráz.


Podzim je tu v celé parádě a děti s chutí objevovaly jeho rozmanitost. Začaly kouzelnou zahradou plné podzimního ovoce a zeleniny, třídily, porovnávaly ochutnávaly, mňam to bylo dobré, s říkadly a s pohádkou poznávaly, co je zdravé, jak důležité jsou vitamíny pro naše zdraví.

Naučily se poznávat charakteristické znaky podzimu, jeho pestrost a barevnost,

v didaktických hrách, písničkách, říkadlech s pohyby, pohádce: „O poslední vlaštovce“, všímaly si rozmarů podzimního počasí, kdy nejraději měly podzimní sluneční paprsky, které lákaly ke hrám na školní zahradě, brouzdání v listí, hrabání listí, tvoření podzimní kytice z listí, všímání si proměn barev na listech, stromech i v celém okolí, sbírání přírodnin (žaludy, bukvice), hry na terase.

S denní pravidelností děti pečovaly o bylinkový záhon, který nám předal poslední meduňku, mátu. Bylinky nám posloužily v „Čajovně u Ferďásků“. Prožitek, příprava, důležitost a význam naší práce děti ocenily aktivní spoluprací. Bylinkový čaj ochucený medem a citronem všem chutnal, jen experiment zázvorového čaje vyloudil na tvářích dětí štiplavou mimiku!

Vydařená byla podzimní akce na školní zahradě: „Krok za krokem bezpečně a statečně“. Dopoledne plné zajímavých her a úkolů s dopravní tématikou. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, zkusily si bezpečnou jízdu na odrážedlech, hrály si na hasiče, policisty, záchranáře, poučily se o důležitosti ochranných pomůcek. Nikdo děti nepřehlédl, protože měly oblečené veselé dopravní trička, které si s rodiči namalovaly už minulý měsíc.

Super byly oslavy narozenin, které nám připravily naše kamarádky s rodiči, nápaditost rodičů se cení! Děkujeme.

Zdraví Vás děti a paní učitelky od Ferďásků.

Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na listopad 2020:

- „Tančící značky“ dopoledne plné hudby a zábavy (dopravní téma)

„Aby se nic nestalo“ interaktivní naučný program o prevenci úrazů

- „Moje oblíbená POHÁDKOVÁ kniha“ výstava knih od dětí 7.třídy

- „Dary lesa“ sběr přírodnin, šišek, větviček, prosíme o spolupráci rodičů,

přineste do MŠlistopad 2020

„Podzim je tu, podzim je tu,

chystají se draci k letu,

až odletí s vlaštovkami,

zůstanem tu bez nich sami.“


Listopad je za námi a my jsme plní dojmů a zážitků, co jsme v tomto měsíci prožili? Bylo toho zase opravdu mnoho. Tak hezky popořadě, abychom na něco nezapomněli.

V listopadu si děti ověřily znalosti o dopravních prostředcích, dopravních značkách, jak důležitá je signalizace, pravidla pro řidiče i chodce. V akci „Tančící značky“ si prakticky vyzkoušely silniční provoz na křižovatce v herně, i přechody chodců přes silnici byly bezpečné, odměnou byla pro děti tančící autíčka. Dopravní školička pokračovala v akci: „Aby se nic nestalo“. Interaktivní naučné dopoledne zaměřené na prevenci úrazů, rizikové chování doma a venku, bezpečnou orientaci v silničním provozu a jednoduché základy první pomoci, kde ve skupinových hrách děti napodobovaly práci těch nejdůležitějších: policisty, záchranáře, hasiče.

Pole a les skrývají svá tajemství a stále je co objevovat a učit se. Poznávání stromů, plodů (pokus „Klíčení žaludu“ bude dlouhodobá záležitost, zatím sledujeme proces růstu kořínku), keřů, volně žijících živočichů, jejich přípravu na zimu děti poznávaly ve hrách, písničkách, říkadlech, vycházkou k poli i do malého lesíka na naši školní zahradě, ale i dramatizací pohádky „Budka v poli“.

Pohádky děti provázaly do konce měsíce, přinesly kamarádům ukázat svoji oblíbenou knihu, zahrály si divadlo „O Šípkové Růžence“, rekvizity a kostýmy dodaly pohádce tu pravou atmosféru a závěrečný tanec princezen zaujal netradičním pohybem s barevným padákem, na překážkové dráze vyzkoušely „Budulínkovu cestu“, s oblibou naslouchaly hudební pohádky od „Štístka a Poupěnky“, své pohádkové znalosti si ověřovaly v hádankových hrách na interaktivní tabuli, tabletu, labyrintu, obrázkové mozaice… Pohádky jsou príma, nezapomínejte, rodiče, dětem pohádky číst! Děti je mají rády.

Super byly oslavy narozenin, které nám připravili naši kamarádi s rodiči, nápaditost rodičů se cení. Děkujeme rodičům za spolupráci při opravě metodické pomůcky, opravě látkových kapsářů pro děti na oblečení v šatně. Přivítáme pomoc rodičů při přípravě vánoční atmosféry ve třídě. Vše pro Vaše spokojené děti!

Zdraví Vás děti a paní učitelky od Ferďásků.

Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na prosinec 2020:

- Mikulášská nadílka

- Vánoční den u FerďáskůProsinec 2020

„Je prosinec a vrabec prosí,

mějte lásku v duších,

a listonoši klapky nosí

na promrzlých uších.

Spí včelí úl, spí bílá zahrada,

spí světa půl, mráz řeku opřádá.

Slyš koledu si dítě zpívá,

hlas má trochu tklivý,

však v jablku se hvězda skrývá

budem dlouho živí.“


Co přinesl prosinec? Mnoho zážitků, objevování a překvapení. Děti zažily Mikulášskou nadílku, dočkaly se prvních sněhových vloček, naučily se první písničky, říkadla o zimě, oslavily narozeniny a svátek některých kamarádů, seznamovaly se s vánočními tradicemi, zvyky, koledami, které doplnily hrou na dětské hudební nástroje, ale naučily se i tvořit video „Půjdem spolu do Betléma“ na interaktivní tabuli. A pak přišel čas na ,,Vánoční den u Ferďásků“. Rozkrojené jablíčko, vánoční lodičky a rozsvícený vánoční stromeček nám přiblížil očekávanou chvilku. Zazvonil zvoneček, zazněla koleda, prskavky prskaly a rozzářené oči dětí uviděly dárečky pod stromečkem. Koledování, dárečky, ochutnávka cukroví a společné povídání bylo príma. Hry s novými hračkami děti moc bavily. Holčičky nejvíce těšil velký karavan pro panenky s neuvěřitelnou výbavou. Kluci zase stavěli nové cesty, koleje, které doplnili poschoďovou garáží. Také motorické hry, dřevěné puzzle, narozeninový dort, stavebnice „Combo“, kuželky, lapačky s míčem, kuličková dráha a mozaika prověřily zručnost dětí.

Děkujeme rodičům za úžasnou pomoc při přípravě vánoční atmosféry!

Přejeme Vám do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojené děti. Těšíme se na další spolupráci.

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků


Akce na leden 2021:

- ,,Moje vánoční hračka“ 4. - 8. 1. 2021 výstava, prezentace vánočních dárků

- konzultace pro rodiče, seznámení s portfoliem dítěte

zapsala M. AugustýnkováLeden 2021

„Mrzne a mrzne a mrzne,

ten, kdo se neschová zmrzne,

ten, kdo se neschová rychle a hned,

bude z něj rampouch, vločka a led.“


V lednu jsme se všichni sešli po Vánocích, ve zdraví, spokojení. Ve třídě proběhla výstava a prezentace našich vánočních dárků, to jsme koukali, co všechno kamarádi pod stromečkem našli, co hračky dovedou a jak mocná je technika.

Děti se dočkaly sněhové nadílky, mrzlo, až nám červenal nos a paní učitelky mohly dětem vysvětlit, proč je zima na Zemi. Povídání o vesmíru, planetách, slunci, měsíci, hvězdách, astronautech děti moc bavila, mohly si vyzkoušet manipulaci s modely vesmíru, skládat puzzle, doplňovat poznatky u krásných 3 D knih, zpívaly píseň „Naše Země kulatá je“, plnily úkoly na interaktivní tabuli.

Největší radost děti projevily, když napadlo tolik sněhu, že konečně mohly začít hrátky se sněhem. Nejdříve na školní zahradě postavily sněhové iglú, které se další den proměňovalo ve sněhovou klouzačku, nabíraly sníh lopatami, házely kuličkami, postavily sněhuláka, což byla těžší práce, než sněhuláka vystřihnout a nalepit na papír. Ale také se nám povedl, zdobí nám chodbu i šatnu. Ve třídě si pak děti vyzkoušely, jaké další sporty v zimě mohou dělat. Hrály si na malé lyžaře, hokejisty, krasobruslaře, sáňkaře… Nezapomněly ani na potřebné vybavení, takže zimní oblečení nám posloužilo i na zábavnou hru: “Ztracená rukavička“. Těšíme se na další dobrodružství se sněhem a zimní přírodou.

Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci - doplnění výuky o zajímavé knihy, pomůcky, doplnění materiálů pro tvořivé činnosti, opravu hraček a narozeninové party. Potěšil nás zájem rodičů o společné konzultace o portfóliu dítěte.

Prosíme, rodiče, aby připravily dětem masku na únorový karneval a pomohly nám třídu vyzdobit karnevalovými řetězy, balónky, občerstvení, odměny…


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků


Co nás čeká v únoru 2021?

- „Karneval u Ferďásku“ - zábavné dopoledne pro děti v maskách

termín - viz plakát na dveřích šatny

- „Jarní prázdniny“ - omezený provoz v MŠ, 15. -19. 2. 2021


zapsala M. Augustýnkováúnor 2021

„Pod kopcem u lesa

stojí sněhuláček,

když slunce vyjde,

hned chudáček pláče,

neví co se to děje,

že slunce tak moc hřeje,

končí mu čas pohody,

zbude z něj troška vody“.


Únor byl sice krátký měsíc, ale radostí, zážitků a nového objevování bylo mnoho. Sníh nám vydržel dlouho a děti si užily hrátek se sněhem. Naučily se pečovat o ptáčky v zimě, vyrobily „Ptačí pomazánku“ a mini krmítka ze skořápek a šišek, které zavěsily na školní zahradě. Daří se jim poznávat vránu, kosa, sýkorku, vrabce, straku, začínají si všímat rozdílů, naslouchají ptačímu koncertu okolo nás. Také ví, proč je péče o ptáky a zvěř v lese důležitá, jak moc potřebují pomoc od lidí právě v zimě. Zaujaly je příběhy: kolouškův sen, o neposedném zajíčkovi, medvědovi v zimě, šikovné veverce. Určitě je zahlédnete i na tvořivé práci „V lese“ v naší šatní galerii.

A nejvíce se děti těšily na „Karneval u Ferďásků“. Přípravy začaly již na začátku měsíce, kdy rodiče ochotně pomáhali s výzdobou, výrobou odměn, občerstvením, super nápad byly světelné efekty na očekávaný den. Děti přišly v nádherných maskách, užily si dopoledne plné her, tančení a dovádění, odpoledne ještě pokračovaly v soutěžích, no prostě se karneval povedl se vším všudy!!! Naučily se, že karneval je o barvách, tvarech, maskách, tančení, radosti a kamarádství. Oblíbenou se stala didaktická hra: „Chodím, hledám…“, zatím zaměřená na poznání barev, hry s nafukovacími balónky…

Děkujeme rodičům za ochotu, spolupráci a vynikající nápady, narozeninové a svátečkové párty, výroba metodického materiálu: Vesmír, textilní ústřižky a v neposlední řadě i za ušití oblečků pro děti, které využijeme při námětových hrách.

Vše pro spokojenost Vašich dětí, těšíme se na další spolupráci.


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v březnu 2021?


- uzavření mateřské školy: nařízení vlády ČR, zhoršující se epidemiologická

situace Covid - 19

- možnost využití distanční výuky: hry a činnosti pro děti s rodiči doma, venku