DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - BŘEZEN 2021

1. TÝDEN

DVz - 1. týden-březen2021, 7. tř..docx

2. TÝDEN

DVz - 2. týden-březen2021, 7. tř..docx

3. TÝDEN

DVz - 3. týden-březen 2021, 7.tř._1+.docx

4. TÝDEN

DVz - 4. týden-březen 2021, 7.tř..pdf

5. TÝDEN

5.t.-Velikonoce-7. tř..docx

6. TÝDEN

DVz 6. tyden Jaro a mladatka 7.tř. PDF.pdf

září 2020

Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebi se otočilo,

každá kytka maličká

radost má ze sluníčka,

ke slunci se naklání,

lístky z hlíny vyhání!


Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli…. znělo každý den v písničce ve třídě u Ferdy Mravence. Po prázdninách jsme se všichni přivítali a radovali jsme se, že vidíme naše kamarády zdravé a veselé. Ve třídě máme tři nové kamarády, které jsme se snažili zapojit do našich hrátek.

Děti opakovaly znalost jmen, kterou značku ve třídě mají a jaké nové hračky a koutky pro děti paní učitelky připravily. Společně se pustily do hraní, cvičení, zpívání, hry na dětské hudební nástroje, malovaní, prozkoumaly všechny herní prvky školní zahrady a nejvíce ty z projektu „Přírodní zahrada“. Tam nás opět čekal bylinkový záhon, který jsme založili v minulém školním roce, a teď objevujeme, co nám vyrostlo. Děti se naučily plení, kypření, zalévání, někteří možná poprvé držely pracovní nářadí. Už se těšíme na využití bylinek při akci „Čajovna u Ferďásků“. Také maminky a tatínkové se přišli podívat za námi do třídy, při tvořivé dílně: „Malované značky“ - malování na trička. Vše se dařilo a děti postupně poznávaly krásy ročního období (babí léto) a postupný přechod do podzimu, který přišel s deštěm. To nám ale, nevadí, protože my jsme děti hravé a zvídavé! Společně jsme oslavili narozeniny našich kamarádů, rodičům děkujeme za dárečky.

Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci při opravě nábytku v naší třídě, estetizaci třídy a donášku cenných materiálů pro tvořivou práci pro dětí. Těšíme se na další spolupráci - viz zápis třídní schůzky - v šatně dětí.


Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na říjen 2020:

- „Nebezpečí číhá všude“ - galerie dětských prací v koridoru MŠ

- „Krok za krokem bezpečně a statečně“ - děti budou plnit na jednotlivých stanovištích úkoly s dopravní tématikou. Seznámí se s pravidly silničního provozu.

- „Čajovna u Feďásků“ŘÍJEN 2020

Vlaštovičko, leť,

už je na tě čas,

listí žloutne, poletuje,

po strništi vítr duje,

bude brzy mráz.


Podzim je tu v celé parádě a děti s chutí objevovaly jeho rozmanitost. Začaly kouzelnou zahradou plné podzimního ovoce a zeleniny, třídily, porovnávaly ochutnávaly, mňam to bylo dobré, s říkadly a s pohádkou poznávaly, co je zdravé, jak důležité jsou vitamíny pro naše zdraví.

Naučily se poznávat charakteristické znaky podzimu, jeho pestrost a barevnost,

v didaktických hrách, písničkách, říkadlech s pohyby, pohádce: „O poslední vlaštovce“, všímaly si rozmarů podzimního počasí, kdy nejraději měly podzimní sluneční paprsky, které lákaly ke hrám na školní zahradě, brouzdání v listí, hrabání listí, tvoření podzimní kytice z listí, všímání si proměn barev na listech, stromech i v celém okolí, sbírání přírodnin (žaludy, bukvice), hry na terase.

S denní pravidelností děti pečovaly o bylinkový záhon, který nám předal poslední meduňku, mátu. Bylinky nám posloužily v „Čajovně u Ferďásků“. Prožitek, příprava, důležitost a význam naší práce děti ocenily aktivní spoluprací. Bylinkový čaj ochucený medem a citronem všem chutnal, jen experiment zázvorového čaje vyloudil na tvářích dětí štiplavou mimiku!

Vydařená byla podzimní akce na školní zahradě: „Krok za krokem bezpečně a statečně“. Dopoledne plné zajímavých her a úkolů s dopravní tématikou. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, zkusily si bezpečnou jízdu na odrážedlech, hrály si na hasiče, policisty, záchranáře, poučily se o důležitosti ochranných pomůcek. Nikdo děti nepřehlédl, protože měly oblečené veselé dopravní trička, které si s rodiči namalovaly už minulý měsíc.

Super byly oslavy narozenin, které nám připravily naše kamarádky s rodiči, nápaditost rodičů se cení! Děkujeme.

Zdraví Vás děti a paní učitelky od Ferďásků.

Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na listopad 2020:

- „Tančící značky“ dopoledne plné hudby a zábavy (dopravní téma)

„Aby se nic nestalo“ interaktivní naučný program o prevenci úrazů

- „Moje oblíbená POHÁDKOVÁ kniha“ výstava knih od dětí 7.třídy

- „Dary lesa“ sběr přírodnin, šišek, větviček, prosíme o spolupráci rodičů,

přineste do MŠlistopad 2020

„Podzim je tu, podzim je tu,

chystají se draci k letu,

až odletí s vlaštovkami,

zůstanem tu bez nich sami.“


Listopad je za námi a my jsme plní dojmů a zážitků, co jsme v tomto měsíci prožili? Bylo toho zase opravdu mnoho. Tak hezky popořadě, abychom na něco nezapomněli.

V listopadu si děti ověřily znalosti o dopravních prostředcích, dopravních značkách, jak důležitá je signalizace, pravidla pro řidiče i chodce. V akci „Tančící značky“ si prakticky vyzkoušely silniční provoz na křižovatce v herně, i přechody chodců přes silnici byly bezpečné, odměnou byla pro děti tančící autíčka. Dopravní školička pokračovala v akci: „Aby se nic nestalo“. Interaktivní naučné dopoledne zaměřené na prevenci úrazů, rizikové chování doma a venku, bezpečnou orientaci v silničním provozu a jednoduché základy první pomoci, kde ve skupinových hrách děti napodobovaly práci těch nejdůležitějších: policisty, záchranáře, hasiče.

Pole a les skrývají svá tajemství a stále je co objevovat a učit se. Poznávání stromů, plodů (pokus „Klíčení žaludu“ bude dlouhodobá záležitost, zatím sledujeme proces růstu kořínku), keřů, volně žijících živočichů, jejich přípravu na zimu děti poznávaly ve hrách, písničkách, říkadlech, vycházkou k poli i do malého lesíka na naši školní zahradě, ale i dramatizací pohádky „Budka v poli“.

Pohádky děti provázaly do konce měsíce, přinesly kamarádům ukázat svoji oblíbenou knihu, zahrály si divadlo „O Šípkové Růžence“, rekvizity a kostýmy dodaly pohádce tu pravou atmosféru a závěrečný tanec princezen zaujal netradičním pohybem s barevným padákem, na překážkové dráze vyzkoušely „Budulínkovu cestu“, s oblibou naslouchaly hudební pohádky od „Štístka a Poupěnky“, své pohádkové znalosti si ověřovaly v hádankových hrách na interaktivní tabuli, tabletu, labyrintu, obrázkové mozaice… Pohádky jsou príma, nezapomínejte, rodiče, dětem pohádky číst! Děti je mají rády.

Super byly oslavy narozenin, které nám připravili naši kamarádi s rodiči, nápaditost rodičů se cení. Děkujeme rodičům za spolupráci při opravě metodické pomůcky, opravě látkových kapsářů pro děti na oblečení v šatně. Přivítáme pomoc rodičů při přípravě vánoční atmosféry ve třídě. Vše pro Vaše spokojené děti!

Zdraví Vás děti a paní učitelky od Ferďásků.

Zapsala: Mirka Augustýnková


Akce plánované na prosinec 2020:

- Mikulášská nadílka

- Vánoční den u FerďáskůProsinec 2020

„Je prosinec a vrabec prosí,

mějte lásku v duších,

a listonoši klapky nosí

na promrzlých uších.

Spí včelí úl, spí bílá zahrada,

spí světa půl, mráz řeku opřádá.

Slyš koledu si dítě zpívá,

hlas má trochu tklivý,

však v jablku se hvězda skrývá

budem dlouho živí.“


Co přinesl prosinec? Mnoho zážitků, objevování a překvapení. Děti zažily Mikulášskou nadílku, dočkaly se prvních sněhových vloček, naučily se první písničky, říkadla o zimě, oslavily narozeniny a svátek některých kamarádů, seznamovaly se s vánočními tradicemi, zvyky, koledami, které doplnily hrou na dětské hudební nástroje, ale naučily se i tvořit video „Půjdem spolu do Betléma“ na interaktivní tabuli. A pak přišel čas na ,,Vánoční den u Ferďásků“. Rozkrojené jablíčko, vánoční lodičky a rozsvícený vánoční stromeček nám přiblížil očekávanou chvilku. Zazvonil zvoneček, zazněla koleda, prskavky prskaly a rozzářené oči dětí uviděly dárečky pod stromečkem. Koledování, dárečky, ochutnávka cukroví a společné povídání bylo príma. Hry s novými hračkami děti moc bavily. Holčičky nejvíce těšil velký karavan pro panenky s neuvěřitelnou výbavou. Kluci zase stavěli nové cesty, koleje, které doplnili poschoďovou garáží. Také motorické hry, dřevěné puzzle, narozeninový dort, stavebnice „Combo“, kuželky, lapačky s míčem, kuličková dráha a mozaika prověřily zručnost dětí.

Děkujeme rodičům za úžasnou pomoc při přípravě vánoční atmosféry!

Přejeme Vám do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojené děti. Těšíme se na další spolupráci.

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků


Akce na leden 2021:

- ,,Moje vánoční hračka“ 4. - 8. 1. 2021 výstava, prezentace vánočních dárků

- konzultace pro rodiče, seznámení s portfoliem dítěte

zapsala M. AugustýnkováLeden 2021

„Mrzne a mrzne a mrzne,

ten, kdo se neschová zmrzne,

ten, kdo se neschová rychle a hned,

bude z něj rampouch, vločka a led.“


V lednu jsme se všichni sešli po Vánocích, ve zdraví, spokojení. Ve třídě proběhla výstava a prezentace našich vánočních dárků, to jsme koukali, co všechno kamarádi pod stromečkem našli, co hračky dovedou a jak mocná je technika.

Děti se dočkaly sněhové nadílky, mrzlo, až nám červenal nos a paní učitelky mohly dětem vysvětlit, proč je zima na Zemi. Povídání o vesmíru, planetách, slunci, měsíci, hvězdách, astronautech děti moc bavila, mohly si vyzkoušet manipulaci s modely vesmíru, skládat puzzle, doplňovat poznatky u krásných 3 D knih, zpívaly píseň „Naše Země kulatá je“, plnily úkoly na interaktivní tabuli.

Největší radost děti projevily, když napadlo tolik sněhu, že konečně mohly začít hrátky se sněhem. Nejdříve na školní zahradě postavily sněhové iglú, které se další den proměňovalo ve sněhovou klouzačku, nabíraly sníh lopatami, házely kuličkami, postavily sněhuláka, což byla těžší práce, než sněhuláka vystřihnout a nalepit na papír. Ale také se nám povedl, zdobí nám chodbu i šatnu. Ve třídě si pak děti vyzkoušely, jaké další sporty v zimě mohou dělat. Hrály si na malé lyžaře, hokejisty, krasobruslaře, sáňkaře… Nezapomněly ani na potřebné vybavení, takže zimní oblečení nám posloužilo i na zábavnou hru: “Ztracená rukavička“. Těšíme se na další dobrodružství se sněhem a zimní přírodou.

Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci - doplnění výuky o zajímavé knihy, pomůcky, doplnění materiálů pro tvořivé činnosti, opravu hraček a narozeninové party. Potěšil nás zájem rodičů o společné konzultace o portfóliu dítěte.

Prosíme, rodiče, aby připravily dětem masku na únorový karneval a pomohly nám třídu vyzdobit karnevalovými řetězy, balónky, občerstvení, odměny…


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků


Co nás čeká v únoru 2021?

- „Karneval u Ferďásku“ - zábavné dopoledne pro děti v maskách

termín - viz plakát na dveřích šatny

- „Jarní prázdniny“ - omezený provoz v MŠ, 15. -19. 2. 2021


zapsala M. Augustýnkováúnor 2021

„Pod kopcem u lesa

stojí sněhuláček,

když slunce vyjde,

hned chudáček pláče,

neví co se to děje,

že slunce tak moc hřeje,

končí mu čas pohody,

zbude z něj troška vody“.


Únor byl sice krátký měsíc, ale radostí, zážitků a nového objevování bylo mnoho. Sníh nám vydržel dlouho a děti si užily hrátek se sněhem. Naučily se pečovat o ptáčky v zimě, vyrobily „Ptačí pomazánku“ a mini krmítka ze skořápek a šišek, které zavěsily na školní zahradě. Daří se jim poznávat vránu, kosa, sýkorku, vrabce, straku, začínají si všímat rozdílů, naslouchají ptačímu koncertu okolo nás. Také ví, proč je péče o ptáky a zvěř v lese důležitá, jak moc potřebují pomoc od lidí právě v zimě. Zaujaly je příběhy: kolouškův sen, o neposedném zajíčkovi, medvědovi v zimě, šikovné veverce. Určitě je zahlédnete i na tvořivé práci „V lese“ v naší šatní galerii.

A nejvíce se děti těšily na „Karneval u Ferďásků“. Přípravy začaly již na začátku měsíce, kdy rodiče ochotně pomáhali s výzdobou, výrobou odměn, občerstvením, super nápad byly světelné efekty na očekávaný den. Děti přišly v nádherných maskách, užily si dopoledne plné her, tančení a dovádění, odpoledne ještě pokračovaly v soutěžích, no prostě se karneval povedl se vším všudy!!! Naučily se, že karneval je o barvách, tvarech, maskách, tančení, radosti a kamarádství. Oblíbenou se stala didaktická hra: „Chodím, hledám…“, zatím zaměřená na poznání barev, hry s nafukovacími balónky…

Děkujeme rodičům za ochotu, spolupráci a vynikající nápady, narozeninové a svátečkové párty, výroba metodického materiálu: Vesmír, textilní ústřižky a v neposlední řadě i za ušití oblečků pro děti, které využijeme při námětových hrách.

Vše pro spokojenost Vašich dětí, těšíme se na další spolupráci.


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v březnu 2021?


- uzavření mateřské školy: nařízení vlády ČR, zhoršující se epidemiologická

situace Covid - 19

- možnost využití distanční výuky: hry a činnosti pro děti s rodiči doma, venkuBŘEZEN 2021

Milí rodiče, milé děti!

Zdravíme Vás v období, které nás na jedné straně těší probouzející se jarní přírodou, ale na straně druhé se stále musíme řídit omezujícími opatřeními. Přesto se najdou způsoby, jak obtíže spojené s „koronavirovou dobou“ zmírnit a zpříjemnit. Doufáme, že je tomu tak v nabídce naší distanční výuky, kterou Vám pravidelně každý týden zasíláme (Moje tělo, moje smysly, Ten dělá to a ten zas tohle, Jaro).

Děkujeme Vám za krásné fotky, které zachycují, jak skvělé děti máte, jak dokážete využít situaci k prožitku, k rodinným hrátkám, procházkám i bez svých kamarádů a paní učitelek ze školky. Často se inspirujete naší nabídkou distančního vzdělávání, super! Víme, že situace v rodinách není v této době jednoduchá, ale chtěly bychom Vás podpořit větou: “Spolu to zvládnem!“ Proto neváhejte a obraťte se na radu u paní učitelky Mirky a Helenky (naše kontakty máte na webových stránkách MŠ), rády přijímáme fotky i videa na WhatsAppu či školním e-mailu. Zatím máme zpětnou vazbu jen od některých rodičů s dětmi, ale doufáme, že se ostatní přidají a taky nás potěší.

Těšíme se na Vaše další fotozážitky, vypracované pracovní listy, obrázky a tvořivé výrobky, které s dětmi doma zpracováváte. Můžete je přinést při znovuotevření mateřské školky.

Rády bychom Vám i Vašim dětem popřály veselé Velikonoce naplněné krásnými chvílemi s blízkými, s přáním pevného zdraví a štěstí. Kluci, ať máte bohatou velikonoční výslužku a nezapomeňte, že holky a maminky máte pomlázkou jen do jara probudit, takže hezky zlehounka! A holčičky, vy si připravte to nejkrásnější velikonoční vajíčko pro kluky!

Těšíme se na osobní setkání ve třídě Ferda Mravenec.


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v dubnu 2021?


- sledujte naše webové stránky, aktuální informace na e-mailu

- možnost využití distanční výuky: hry a činnosti pro děti s rodiči doma, venkuDuben 2021

„Vlaštovičky, vlaštovičky,

povídalky, švitořičky.

Už k nám z dálky jaro nesou,

na domov se celé třesou.

Prohlédly si, kde co leží,

hnízda, dvorky, špičky věží,

pak spustily naříkání:

Tři vidličky chybí, páni.

Tři vidličky, tři vidličky,

pokřikují na lidičky,

už k nám z dálky jaro nesou,

na domov se celé třesou.“

Duben byl měsíc, který ještě nechal naše děti doma s rodinou, ale těšit do školky se mohly od půlky měsíce alespoň některé děti. Z naší třídy to byly dvě kamarádky, které plnily aktivity a hry společně s kamarády ze třídy Rákosníček. Stali se na chvíli našimi kamarády a společně si všichni užili hezké chvilky s tématy o našem městě, vesnici, naší Zemi a její ochraně. Dětem se líbily pokusy se zaklíčenou fazolí, kterou umístily na okno ve třídě, do skříně, na školní záhon, zalévaly je vodou, jednu dokonce v poměru 1:1 vodu s olejem, výsledky porovnaly a teď už ví, co rostlinky k růstu potřebují. Jako malí přírodovědci šly trasovat cestu do Bělského lesa, kde viděly těžbu dřeva auto jeřábem, datla jako lesního doktora ťukat do kmene, vlaštovky na drátě, potůček, pramen u „Kříže“, potkaly policisty na koni, poznávaly les všemi smysly, viděly, slyšely, cítily, objímaly, sahaly na přírodniny, v neposlední řadě ochutnaly zdravou svačinku připravenou od maminky.

Ve školce společně připravovaly malované obrázky pro galerii MŠ na téma: „Hurá, ven!“ a zasadily na náš záhon nové poklady: mátu, meduňku, pažitku, petržel.

Pro Vás, co jste doma, máme aktivity a hry na webových stránkách: Jarní svátky - Velikonoce, Jaro, Domácí mazlíčci, Naše Země kulatá - chráníme přírodu, Voda kolem nás. Můžete nám něco namalovat, vyrobit!

Už se těšíme na Vás ostatní kamarády, je nám smutno, ale věříme, že se brzy uvidíme.

Vaše kamarádky a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v květnu 2021?


- sledujte naše webové stránky, aktuální informace na e-mailukvěten 2021

„Na jaře, na jaře,

čáp jede v kočáře,

hej hopy, hej dupy,

hej hopy, hop,

čáp veze sluníčko,

točí se kolečko,

hej hopy, hej dupy,

hej hopy, hop.“

Květen byl měsíc, který ještě nechal naše děti doma s rodinou, ale těšit do školky se mohly alespoň dvě kamarádky naší třídy, které plnily aktivity a hry společně s kamarády ze třídy Rákosníček. Děti si hrály na rodinu, oslavily svátek maminek, pro které vyrobily hezký dáreček.

Pak už jsme se všichni těšili, až budeme v plném počtu. Písničkou „Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli“ jsme přivítali ostatní kamarády ze třídy. Děti se znovu adaptovaly na školní prostředí, hledaly, co se ve třídě změnilo, jak moc kamarádi vyrostli a pustily se do zajímavých činností.

Téma „Můj domov“ nás zavedl do známého prostředí. Děti se naučily poznávat obytné části, denní potřeby, členy rodiny, jakou roli každý doma plní a jak si navzájem pomáháme.

Téma „Na louce“ bylo samé dobrodružství. Děti ví, co na louce roste, kteří volní živočichové a hmyz mají louku jako svůj domov, lupou i přes dětský mikroskop pozorovaly detaily hmyzu, ulitu šneka… Pomohly nám k tomu tvořivé aktivity - malování kvetoucího stromu, výroba sedmikrásky, modelování šneka, malování louky barvami, písničky i říkadla, hra na dětské nástroje, ale i informace z internetu (dokumenty, hudba, obrázky), didaktická hra „Počítání s beruškou“ odhalila, že ještě některé děti musí procvičit počítání. Potěšením dětem byly atraktivní hry - cvičení s padákem na školní terase, hudebně pohybová hra se židličkami a využitím hry na tělo (pleskání, tleskání, podupy), akce grantu MŠ „Zahradní architekti“ - stavba hradu z písku dle plánku, doplněná přírodninami, ohodnocena diplomem za účast, stolní hrou a sladkostí.

Děkujeme všem rodičům a dětem, za zpětnou vazbu na distanční výuky, svědčí o tom Vaše ukázky práce a plnění aktivit doma, které nám děti přinesly ukázat.

Vaše p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v červnu 2021?

- oslava „Den dětí“: 1. 6. 2021

- společné fotografování třídy: 3. 6. 2021

- výlet autobusem: Arboretum - Nový Dvůr: 15. 6. 2021

Bližší informace a další plánované akce sledujte na informativních letácích.

(na dveřích, v šatně dětí)

červen 2021

„Holá, děti, holá,

skončila nám škola.

Pojedeme do přírody,

užijeme si slunce, vody.

Ať se nám všem dobře daří,

nashledanou zase v září!“

Červen byl měsíc plný zážitků. Děti se seznámily s kamarády celého světa, kde na prožitkových činnostech poznaly jiné národy, světadíly, cizokrajná zvířata. Oslavily společně „Den dětí“, dopoledne zábavy, her a tančení, ukončené sladkou odměnou a nanukem.

Pohybové hry byly náplní vydařené odpolední akce: „Rozhýbej se!“. Děti vyzkoušely netradiční pohyb na nářadí a s netradičními pomůckami: balanční dráha s kladinou, tvarujícím lanem, medovými horami, smyslovou dráhou „po slepu“ s ortopedickou podlahou a kryty na oči, kuličkový minigolf - ten byl velmi oblíbený, slalom s balančními lžícemi s kuličkami a vajíčky a poslední „Lackros“ - trefování míčkem na cíl.

Vydařený byl výlet autobusem do „Arboreta“. Zážitky z expozice skleníku s exotickými palmami, kaktusy a jinými rostlinami, procházka parkem, kde děti viděly kromě okrasných keřů i mraveniště, vesele poskakující veverku, sedícího páva na stromě, ryby v rybníce. To nejlepší bylo ale nakonec. Děti si mohly přes plot krmit senem kozy a oslíky.

Poznání ve školce pokračovalo přivítáním léta a opakování ostatních ročních období, které se naučily děti v písničce: „Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi príma“. Seznámily se s živočichy okolo vody, mořským světem, činnostmi, znaky, ale i nástrahami letního období. Oblíbené letní aktivity děti vyzkoušely - jízda na odrážedle na školním hřišti, foukání do bublifuku, pinkání s nafukovacím míčem, malování vodou na chodník a jiné.

Zpestřením měsíce června byly narozeninové party některých našich kamarádů, potěšil nás i dáreček na rozloučenou od kamaráda, který už příští školní rok nebude chodit s námi do naší třídy - děkujeme, malovaný kamínek tě bude připomínat.

Velké díky patří rodičům za celoroční výbornou spolupráci, přejeme jim i dětem ty nejpohodovější prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a zajímavých zážitků.

Vaše p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková