ZÁŘÍ 2021

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůže mi, poradí,

po ruce mě pohladí.

Všichni jsme tu kamarádi,

protože se máme rádi!“


Skončily prázdniny a my jsme opět ve třídě Ferda Mravenec. Radovali jsme se, že vidíme naše kamarády zdravé a veselé a přivítali jsme i čtyři nové kluky.

Děti opakovaly znalost jmen, kterou značku ve třídě mají a jaké nové hračky a koutky pro děti paní učitelky připravily (např. koutek pro přípravu dětí na vstup do ZŠ). S chutí vyprávěly o svých zážitcích z prázdnin, přinesly si pohlednice, fotky, vstupenky, magnetky z míst, kde trávily hezké chvíle se svými rodiči.

Září bylo plné překvapení. Sportovní den „Malí velcí sportovci“ - děti s nadšením sportovaly na školní zahradě, kde byly připraveny stanoviště: badminton, hokejbal, golf, slackline (chůze po laně), lackros, překážková dráha, basketbal, lukostřelba, kuličky a masáž s malými míčky. Děti sportování moc bavilo, ale přesvědčily se, že ještě musí více trénovat, aby měly větší sílu, vitalitu a vytrvalost. Natahování tětivy na luku, to byla fuška!

Postupně děti poznávaly krásy přírody a změny ročního období (babí léto - podzim). Společně s rodiči vytvořily „Draka - Mraka“, který zdobí naši třídu i hernu, vyhodnocení bylo těžké, protože každý drak byl originál, a proto ocenění získaly všichni.

V rámci projetu „Malí přírodovědci“ si děti vyzkoušely „Stavění hnízd“ v malém lesíku na školní zahradě. Tvořivá hra s přírodninami (klacíky, chrastí, listy, kaštany, žaludy…). Tvůrčí fantazie dětí neměla chybu, podívejte se na fotodokumentaci.

Nakonec jsme všichni vybrali zástupce naší třídy - nadané zahradní architekty, kteří naplánovali a zakreslili stavbu městečka a následně ji šli do altánu na školní zahradě postavit. Akci „Dřevěné městečko“ děti ohodnotily potleskem a moc se těší, až si samy stavbu z dřevěných komponentů vyzkouší.

Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci, pomoc při přípravě hezkých chvil ve školce. Vše pro Vaše spokojené děti!

Zapsala Mirka Augustýnková, Helena Čapková


Akce plánované na říjen 2021:

- návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana, T: 12. 10.2021

- fotografování s vánočním motivem, T: 19. 10. 2021

- výlet do záchranné stanice Bartošovice, T: 20. 10. 2021

- projektový den VII. třídy: „Děti a podzimní les“, T: 22. 10. 2021


ŘÍJEN 2021

„Pod keříčkem u lupínku, našla jsem tam holubinku,

hop, skok tralala, ta mi pěkně chutnala.

A když jsem šla trhat šišky, přišla jsem tam na oříšky,

hop, skok, tralala, oříšky jsem trhala.“


Podzim je tady a děti s chutí objevovaly jeho rozmanitost. Začaly podzimními plody ze zahrádky, třídily, porovnávaly, ochutnávaly ovoce a zeleninu, mňam to bylo dobré, vyzkoušely si prakticky udělat ovocný salát a pracovat s mixérem - výroba smoothie. Více dětem chutnal salát, který nazvaly „Ovocná bomba“ - ví, co je zdravé, jak důležité jsou vitamíny pro naše zdraví.

Naučily se poznávat první znaky podzimu v didaktických hrách, písničkách, říkadlech s pohyby a pohádkách. Všímaly si rozmarů podzimního počasí, kdy nejraději měly podzimní sluneční paprsky, které lákaly ke hrám na školní zahradě: brouzdání v listí, tvoření podzimní kytice, výroba „Podzimníčka“ z přírodnin a brambory, všímaly si proměn barev na listech, stromech i v celém okolí, sbíraly přírodniny (žaludy, bukvice, kaštany, javorové vrtulky…).

Zajímavé bylo i téma: „Podzimní les“, kde se děti naučily o živé i neživé lesní přírodě. Doplněním poznatků a velkým prožitkem byla exkurze do Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích, kde venkovní voliéry daly dětem příležitost vidět sovy, ptáky, vydru, veverky, srnku…, uvnitř spatřily exponáty z lesa i vodního prostředí a plnily hádanky u interaktivní tabule. Nejvíce zábavy si děti užily v projektovém dni: „Děti a podzimní les“ s lesním pedagogem. Zajímavá byla hra: „Zrcadlení“, kde děti pomocí zrcátka viděly stromy tak, že si připadaly, že jsou jako ptáci v korunách stromů. Pociťový chodník prověřil pohybovou zdatnost a odvahu dětí překonat pohyb z nezvyklých poloh na přírodninách. Prohlídka venkovních voliér doplnila poznání živých zvířat v lese. Děti také už ví, jak spočítat stáří jehličnatých stromů, proč dubové listí má načervenalou barvu (vliv mrazíků) - můžete vidět ve fotodokumentaci. Naslouchaly videonahrávkám zvuků lesních ptáků, výzdoba paroží vzbuzovala v dětech až strach, vytrvalostní chůze křížem krážem lesa byla prověrkou dětské vytrvalosti. Nakonec byly děti odměněny příručkou: „Na návštěvě v lese“ - kde piktogramy mohou využít doma s rodiči k tomu, jak se správně chovat v lese.

Říjen byl plný zážitků, děti si zacvičily ve velké tělocvičně v ZŠ F. Formana, vyzkoušely netradiční sport na disgolgovém hřišti, příjemná byla návštěva velkých školáků ve třídě, kteří nám četli pohádku před spaním. Nechte se rodiče inspirovat a přijďte také dětem před spaním číst, stačí jen domluva předem s paní učitelkou. Rodiče, jste vítáni! Super byly oslavy narozenin, svátků, které nám připravili naši kamarádi s rodiči. Nápaditost rodičů se cení! Děkujeme.

Zapsala Mirka Augustýnková, Helena Čapková


Akce plánované na listopad 2021:

- 3. 11. výlet autobusem: Ranč - Hlučín

- 16. 11. návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana

- 23. 11. exkurze do „Světa techniky“ - Dolní oblast Vítkovice


listopad 2021

„Podzimku, Podzimku, do které jdeš třídy,

že si dostal pastelky a barevné křídy.

Kdopak ti dal modrou, žlutou, zlatou,

kdopak ti dal pastelky, máma s tátou.“


Listopad je za námi a my jsme plní dojmů a zážitků. Bylo toho opravdu mnoho, tak hezky popořadě, abychom na něco nezapomněli.

V listopadu si děti doplnily poznatky o podzimu. Druhy stromů, keřů, přírodniny, listy… Hravou formou tvořily Podzimníčka z kaštanů, třídily podzimní listy dle barvy a tvaru, obkreslovaly, vystřihovaly a následně vybarvovaly podzimní listí. Povedl se jim podzimní strom namalovat a doplnit lepením o vytrhané kousky barevného papíru. Venku brouzdaly v listí, pozorovaly proměny přírody, hrabaly listí hráběmi - to byla dřina. Podzimní počasí a jeho proměnlivost poznávaly při vycházkách. Zdařilá byla akce „Halloweenská čajovna u Ferďásků“. Příprava čajů ze školního záhonu - máta, meduňka, vydlabování dýně, pohyb dle relaxační hudby a následný rozhovor o vlastních prožitcích dušičkového svátku zpestřily i vtipné halloweenské doplňky.

Listopadové poznání pokračovalo v tématu „Pozor, mokro na silnici“. Děti si ověřily znalosti o dopravních prostředcích, dopravních značkách, jak důležitá je signalizace, pravidla pro řidiče i chodce. Písničky, říkadla, malování vodovými barvami a prožitkové hry provázely děti dopravní tématikou. Ví, že nutnost „být vidět“ v dopravě je důležitá, reflexní prvky často mají i na svém oblečení, prakticky si vyzkoušely přecházení přes přechod a dopravní značky v okolí školky byly často hádankou, co znamenají. Práce na pracovním listě o dopravě ověřila znalost rytmizace slov s grafickým záznamem - příprava na školu.

Poslední téma - „V říši pohádek“ bylo pro děti nejbližší. Hry, tvoření, tančení, čtení podle obrázkových knížek, poslech pohádek dle přání dětí i plnění pohádkových úkolů na interaktivní tabuli děti moc bavilo.

Děti byly v tělocvičně ZŠ F. Formana. Tentokrát se připravovaly na jarní atletickou olympiádu. Nácvik startu, štafetového běhu, běh na krátkou vzdálenost a skok do dálky. Příště budeme pokračovat s hodem do dálky. Na konci tělocviku si děti vyzkoušely kotoul na žíněnce, je třeba záchrana od paní učitelky a odvaha dětí!

Vybrané talentované děti naší třídy se zúčastnily akce ve středisku volného času Ostrava- Zábřeh: „TechnIQ“ a školního přírodovědného kvízu z grantu „Malí přírodovědci“. Vydařený byl výlet do Světa techniky - Dolní oblasti Vítkovice, kde se děti účastnily výukového programu „Tajemství barev“. Na konci měsíce děti společnými silami vytvořily „Zimní okýnko“, které bude ozdobou na radnici Ostrava- Jih.

Super byly oslavy narozenin, které nám připravili naši kamarádi s rodiči. Nápaditost rodičů se cení. Děkujeme rodičům za spolupráci, za podporu nadačního fondu SIDUS - zakoupením zábavné dětské publikace.

Zdraví Vás děti a paní učitelky od Ferďásků.

Zapsala: Mirka Augustýnková

Akce plánované na prosinec 2021:

- Vánoční fotografování - doplňující termín: 2.12. 2021

- Mikulášská nadílka - 3. 12. 2021

- Vánoční den u Ferďásků - 16. 12. 2021Prosinec 2021

„Vánoční stromeček

zavoněl v pokoji,

maminka u stolu

jablíčko rozkrojí,

a když ho rozkrojí,

uvidí hvězdičku,

která se schovala

v červeném jablíčku.“


Co přinesl prosinec? Mnoho zážitků, objevování a překvapení. Děti zažily Mikulášskou nadílku, dočkaly se prvních sněhových vloček a hrátek se sněhem, naučily se písničky, říkadla o zimě, poznávaly vánoční tradice, zvyky, koledy, které doplnily hrou na dětské hudební nástroje.

Plná pohybu a radosti byla návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana. Velký prostor dal dětem šanci na štafetový běh, cvičení s písničkou a netradiční hry s barevným padákem a míči.

A pak přišel čas na ,,Vánoční den u Ferďásků“. Rozkrojené jablíčko, vánoční lodičky a rozsvícený vánoční stromeček nám přiblížil očekávanou chvilku. Zazvonil zvoneček, zazněla koleda, prskavky prskaly a rozzářené oči dětí uviděly dárečky pod stromečkem. Koledování, dárečky, ochutnávka cukroví a společné povídání bylo príma. Nové hračky děti moc bavily. Rozvíjí jejich tvořivost, znalosti

a přípravu na vstup do školy - tvary, počítání, písmenková abeceda, ale i poznání a doplnění vědomostí ze světa zvířat - puzzle, didaktické hry, obrázkové knihy a encyklopedie.

Děkujeme rodičům za úžasnou pomoc při přípravě vánoční atmosféry!

Přejeme Vám do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojené děti. Těšíme se na další spolupráci.

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Akce na leden 2022:

- ,,Moje vánoční hračka“ 3. - 7. 1. 2022 výstava, prezentace vánočních dárků

- návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana - 11. 1. 2022

- konzultace pro rodiče, seznámení s portfoliem dítěte

leden 2022

„Koupila si zima sáně, na dvorečku sedla na ně,

jela, jela stráněmi, šup a byla na zemi.

Kdo nevěří, ať tam běží, však tam zima ještě leží,

kdo nevěří, ať tam běží, však tam zima ještě je.“


V lednu jsme se všichni sešli po Vánocích, ve zdraví, spokojení. Ve třídě proběhla výstava a prezentace našich vánočních dárků, to jsme koukali, co všechno kamarádi pod stromečkem našli, co hračky dovedou a jak mocná je technika.

Děti se dočkaly sněhové nadílky, mrzlo, až nám červenal nos a paní učitelky mohly dětem vysvětlit, proč je zima na Zemi. Povídání o zimě, vesmíru, planetách, slunci, měsíci, hvězdách, astronautech děti moc bavila, mohly si vyzkoušet manipulaci s modely vesmíru, skládat puzzle, doplňovat poznatky u krásných 3D knih, zpívaly píseň „Naše Země kulatá je“, plnily úkoly na interaktivní tabuli.

Největší radost děti projevily, když napadlo tolik sněhu, že konečně mohly začít hrátky se sněhem. Nejdříve na školní zahradě postavily sněhové iglú, házely kuličkami, učily se jízdě z kopce na lopatách.

Ve třídě si pak děti vyzkoušely, jaké další sporty v zimě mohou dělat. Hrály si na malé hokejisty, lyžaře, sáňkaře… Proběhl třídní turnaj v curlingu (seznámení s novým zimním sportem) - což děti natolik bavilo, že hru komentovaly jako sportovní reportéři. Stejně tak zaujala děti hra „Na hokejisty“ - sice upravena na hráče jeden na jednoho, ale snaha dát gól do branky byla houževnatá, doplněna rozhodčím a diváky, kteří hodně povzbuzovali. Tematická kresba vystihuje hokej v plné parádě. Také sáně a sáňkaře děti vyrobily v 3D podobě.

Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci - doplnění výuky o zajímavé knihy, pomůcky, doplnění materiálů pro tvořivé činnosti a narozeninové oslavy. Potěšil nás zájem rodičů o individuální konzultace - portfolio dítěte. V únoru 2022 se mohou domluvit s p. učitelkou ostatní rodiče.

Prosíme, rodiče, aby připravily dětem masku na únorový karneval a pomohly nám třídu vyzdobit karnevalovými řetězy, balónky, občerstvení, odměny… Termín upřesníme na plakátu v šatně dětí - předem.

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v únoru 2022?

- „Karneval u Ferďásků“ - dopoledne pro děti v maskách

- „Numeráčci“ - projekt monitorující nadané děti

- „Lyžařský kurz“ - pro přihlášené děti, 7. - 11. 2. 2022

- „Jarní prázdniny“ - omezený provoz v MŠ, 28.2. - 4. 3. 2022

- „Řemesla“ příprava galerie v MŠ - 7.tř. - zedník

únor 2022

„A - be - ce - de,

kočka přede,

kocour motá,

pes počítá,

kolik nití do desíti?“


Únor byl krátký, ale prožitků a zajímavých chvil bylo mnoho.

Povídali jsme si o zimních sportech a probíhající zimní olympiádě. Už víme, jak vypadá olympijská vlajka, které sporty soutěží a řadu z nich jsme si vyzkoušeli. Jak se střílí na terč při biatlonu, jak těžký je hokejový trénink, kolik síly a rychlosti musí mít lyžaři… Naši kamarádi si sněhu užili v praxi na kopci Skalka, kde probíhal lyžařský kurz. V pátek se vrátili jako malí lyžaři s diplomem a medailí na krku.

Pokračovalo 2. kolo „Numeráčků“ - projekt pro děti s povinnou školní docházkou, kde aktivity prověří nominaci nadaných dětí v intelektové oblasti.

Pokračovali jsme v tématu o profesích, povoláních a řemeslech. Snažili jsme se dopátrat, čím je můj táta, máma, čím budu asi já až vyrostu. Častá odpověď zněla: p. učitelka, policistka, voják. Už víme, že každá práce je důležitá, potřebuje specifické místo a potřeby. Naše školka nám umožnila nakouknout do království školní kuchyně, prádelny, pozdravili jsme i p. ředitelku v kanceláři. Děti si zahrály na spisovatele (jako tomu bylo v lednu na báječné besedě v MŠ), básníky: hledaly rýmy, synonyma, hrály si se slovy, vyzkoušely práci učitelky - vytvořily si improvizovanou třídu s výukovou tabulí, v pohybových hrách vyjadřovaly řemesla: kovář, švec, kominík, zedník… Zedník byl předlohou pro přípravu školní galerie, kde společná malba obrovského zedníka nám všem dala zabrat, o to více nás těšil její výsledek.

Vydařenou akcí byl výlet do planetária. Zde nás čekal moderní výukový program, ukázka hvězdné oblohy se souhvězdími a planetami, celooblohový pohádkový příběh: „Se zvířátky o vesmíru“ a zajímavá exkurze po vnitřních exponátech planetária.

Velmi zajímavé bylo povídání „Ty a já“, které odkrývalo tajemství těla, našich smyslů a vůbec péče o naše zdraví (viditelné části těla, vnitřní orgány a jejich funkce, význam, obličejové detaily, smyslové hry, práce s fonendoskopem, RTG snímky, masážními míčky, hra „Na lékaře“...).

Děkujeme rodičům, že nám zapůjčili úžasné interaktivní knihy a encyklopedie o našem těle a jiné pomůcky k třídním tématům, za projevení zájmu o konzultace o portfoliu dítěte, opravu kuchyňského koutku. Vše pro Vaše spokojené děti!

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v březnu 2022?

- příprava na pohybový festival v tělocvičně ZŠ F. Formana (vybrané děti)

- „Barevný karneval“ - zábavné dopoledne v maskách (termín upřesníme)

- nová galerie MŠ: „Řemesla - už vím, jak na to“

březen 2022

„Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič!

Byla zima mezi námi

a teď už je za horami.

Hů, hů, hů,

jaro už je tu!“


V březnu jsme pokračovali v tématu o našem těle, vnitřních orgánech a ochraně zdraví. Vědomosti a návyky, které jsme si osvojili, nám byly prospěšné při akci MŠ - „Nemocnice pro medvídky“. Mladé medičky z lékařské fakulty s dětmi a plyšovými medvídky prakticky vyzkoušely, jak operovat, jak ošetřovat, co všechno lékaři při práci potřebují. Děti si mohly prohlédnout rentgeny, pracovat s obvazy, dýchacím přístrojem, injekční stříkačkou, sestavovaly z částí lidské tělo.

Téma - „Hrajeme si na školu“ - bylo pro nás, co jdeme letos k zápisu, velmi důležité. Hry a činnosti s procvičováním barev, tvarů, hry s písmenky a číslicemi, práce na interaktivní tabuli, počítání a řešení úkolů na pracovních listech bylo naší denní náplní. Zpestřením byl „Barevný karneval u Ferdy“, kdy společně s rodiči, byla vyzdobena třída, děti přišly v nápaditých kostýmech a „Upírka Stáňa“ mohla začít s „DJ Mirkem“ zábavné dopoledne pro děti, plné soutěží, tance a veselí. Bylo nás slyšet, i kamarádi ze třídy Štěňátko, se přišli podívat, jak si karnevalu užíváme.

Vydařenou akcí grantu „Veselí věda“ - byly pokusy a objevy „Voda a její vlastnosti. Počáteční pohádka nám přiblížila koloběh vody, její důležitost a využití. Pak pokračovaly praktické pokusy: rozkvétající kytka, majoránka-jar-špejle, voda-olej-barva. To byla věda!

Zimy bylo dost a konečně přišlo jaro! Děti poznávaly první proměny přírody, jarní kytky, připravily školní záhon k jarnímu osení, v MŠ pozorovaly kočičky, macešky, rychlení cibulky, sledovaly hnízdění sýkorky přes web kameru… I když zima občas vystrčí drápky a pošle nám jarní mrazíky, my víme, že jaro je tu!

Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci!!! Narozeninové oslavy, dárečky, přípravy třídních akcí, doplnění výuky o zajímavé a naučné knihy…

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v dubnu 2022?

- exkurze do SŠE, 5. 4. 2022

- „Pohybový festival“ - atletický stadion, nominované děti, 6. 4. 2022

- „Veselá věda“ - pokusy a objevy se vzduchem, 7. 4. 2022

- návštěva tělocvičny v ZŠ F. Formana, 12. 4. 2022

- „Ptáci“ - mezinárodní sdílení s PL, 19. - 22. 4. 2022

- „Den otevřených dveří v MŠ“, 28. 4. 2022

duben 2022

„Vlaštovičky, vlaštovičky,

povídalky, švitořičky,

už k nám z dálky jaro nesou,

na domov se celé třesou...“


V dubnu se jaro ukázalo v plné kráse a děti pokračovaly v jeho poznávání. Pečovaly o školní záhon, sázely macešky, jahody, mátu a pažitku. Přivítaly jarní svátek Velikonoce, poznávaly jeho tradice a zvyky, vyzkoušely si netradiční zdobení kraslic. Nejvíce se těšily na „Hledání velikonočního pokladu“, za pomocí kvízových velikonočních otázek a sestavení klíče, se poklad našel. Každý dostal svoji odměnu.

Děti si doplnily vědomosti o dopravě, ví že bezpečnost na silnici i chodníku je důležitá. Naše třída se zapojila do výtvarné soutěže iBesip „Na kole vždy bezpečně, nespěcháme zbytečně“.

Velmi zajímavý byl projektový týden „Ptáci“. Děti se naučily poznávat některé ptáky ve městě, lese a jeho okolí. Sdílení v Montessori třídě: kde se ptáci vzali, co má každý pták, jak vypadají jeho kosti, peří. Pracovaly s interaktivními pomůckami „Lesní svět“ - hlasy ptáků, dřevěné modely, frotáž ptáků, ptáci podle počáteční hlásky, ptačí počítání… V ptačí dílně si děti vyrobily čápa na komíně, výtvarnou koláží objevily vlaštovky, čápa, vrabce, sýkorku. Závěr projektu: „Ptačí tanec“ - hudebně pohybové pásmo, patřil naší třídě. Postupně jsme přivítali všechny děti a p. učitelky z naší MŠ. Zpívali jsme, hráli na dětské nástroje, společně tancovali. Děti průběžně sledují přes webkameru hnízdění sýkorky na stromě v MŠ.

Naše poznávání ukončilo téma domácí mazlíčci a hospodářská zvířata. Máme rádi zvířata, pečujeme o ně v mini ZOO v MŠ, zpíváme a hrajeme si o nich.

Velmi vydařené byly další akce: „Exkurze do střední školy elektrotechnické“ s ukázkami robotických hraček a cvičením v překážkové dráze, účast na „Pohybovém festivalu Ostrava“ - nominovaný Ondra z naší třídy získal medaili s diplomem, akce „Veselá věda“ seznámila děti formou pokusů, kde všude je přítomný vzduch, jaké má vlastnosti, složení, „Cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ F. Formana“ - kruhy, švédská bedna, ribstoly - prověřilo naši obratnost.

Děkujeme rodičům za projevenou spolupráci. Vše pro spokojenost Vašich dětí!


Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v květnu 2022?

- „Veselá věda - elektřina“, 4. 5. 2022

- cvičení v tělocvičně ZŠ F. Formana, 10. 5. 2022

- „Dravci v MŠ“, 19. 5. 2022

- návštěva knihovny v Ostravě - Hrabůvce, 20. 5. 2022

- výlet autobusem - Kunín, 27. 5. 2022

květen 2022

„Maminko, mámo, já tě mám rád,

chtěl bych ti něco k tvému svátku dát,

kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku

a k tomu malou písničku.“


V květnu jsme začali povídáním o rodině. Téma dětem blízké. Vyrobili jsme ve šperkařské dílně dárek pro maminku a doplnili jej o srdíčkové přání. Povídání o členech rodiny, jejich funkcích, jak navzájem si pomáháme, kde bydlíme, co je součást našich domovů. Zpestřením byly fotografie a rodinná alba, u kterých se děti rozpovídaly o zážitcích s rodinou. Potom jsme pokračovali v tématu „Naše Země - naše město“. Doplnilo dětem vědomosti o Ostravě, významných objektech, orientačních bodech blízkého bydliště, dramatizace pohádky „Stojí, stojí domeček“. Důležitost ochrany naší Země, třídění odpadů, péče o životní prostředí, práce na třídním záhonu, pozorování hnízdění sýkorek na školní zahradě přes web kameru…

Vědomosti dětí byly využity v prožitkových činnostech a akcích. „Veselá věda - elektřina“, kde děti získaly základní informace o elektrickém náboji, elektrickém proudu, pokusy se statickou elektřinou, jednoduchým elektrickým obvodem, to vše s motivací maňáska chytré sovy Rozárky, doplněné příběhem, pracovním listem a pohybovou hrou „Jiskřička“. Děti se těšily ze cvičení v tělocvičně ZŠ F. Formana, z třídní akce na dopravním hřišti: „Malí cyklisté“. Předškolní děti odjely na výlet do Polska - projekt: „Ptáci v městě“. Se zájmen děti pozorovaly výukový program sokolnického spolku TEIR na školní zahradě „Krása letu dravých ptáků“. Vydařená byla návštěva místní knihovny a čtení školáků našim dětem před odpočinkem. Děti se zapojily do „Matematického kvízu“, který doplnil vědomosti o Vesmíru, významu slunce pro člověka: pohádkou „O Numeráčcích“, počítáním mimozemšťanů dle velikosti, logickou doplňovačkou s tvary, počítáním kosmonautů, sestavováním obrázku dle předlohy - „Metoda Hejného“, prací s pomůckou EDUCO… Snad nejzajímavější byl výlet do Kunína: prohlídka zámeckých komnat, výstava divadelních kostýmů, loutek a kulis, divadelní pohádka „Divadélko Mrak“, grilování na zámecké zahradě. Konec měsíce ukončila super celoškolní akce na školní zahradě ke dni dětí „Pohádková zahrada“, ve spolupráci se spolkem rodičů Duhovka.

Děkujeme rodičům za projevenou výbornou spolupráci!

Vaše děti a p. učitelky od Ferďásků

zapsala M. Augustýnková


Co nás čeká v červnu 2022?

- společné fotografování třídy, T: 16. 6. 2022

- „Rozloučení se školním rokem“ - pasování školáků