září 2021

V září jsme se vrátili společně do naší třídy a přivítali jsme dva nové kamarády. Společně jsme se seznámili a prošli jsme si celou třídu s herními koutky i hernu, šatnu a ostatní prostory. Zároveň jsme se seznámili a zopakovali si duhová pravidla, které nám usnadní pobyt v naší školce a zajistí bezpečnost, aby se nám nic nestalo. Všechno jsme se učili formou hry, vyrábění i malování. Když jsme si zapamatovali, jak se máme chovat ve třídě a na zahradě, zaměřili jsme se na bezpečný pobyt na chodníku, ve světelné křižovatce a na dopravním hřišti. Přišli jsme na to, že je důležité nosit reflexní prvky a že mnohdy ani nemusíme vědět o tom, že je náš oděv nebo batoh už obsahuje. Každý si vytvořil portfolio, do kterého si bude celý rok střádat fotografie, obrázky a vzpomínky z různých rozhovorů a akcí. Společně s ostatními třídami jsme strávili jedno slunečné dopoledne na zahradě a plnili různé sportovní aktivity. Byl totiž Sportovní den. Vyzkoušeli jsme si hrát minigolf, lakros, lukostřelbu, hokejbal, chůzi po slackline, badminton, překážkový běh a mnoho dalšího. Hlavně jsme měli radost z toho, že jsme si vyzkoušeli plno nových věcí a mohli jsme s naší třídou chodit po stanovištích a při tom sledovat i ostatní kamarády z jiných tříd. Dokonce jsme stihli jet na výlet za zvířátky. Jeli jsme autobusem na Jarošův statek. Dozvěděli jsme se o chovu koní, poníků, ovcí, morčat, králíků a dokonce i osla. Zvířátka jsme si pod dozorem mohli pohladit a poníka s oslem jsme dokonce zkoušeli hřebelcovat nebo mu vyčistili kopýtka. Morčata jsme nakrmili čerstvou trávou, ovce zase granulemi. Prošli jsme se s králíkem, který měl na sobě postroj a vodítko a dokonce jsme viděli, jak umí skákat přes překážky. Moc se nám na statku líbilo i přesto, že nám počasí moc nepřálo. Děti z celé školky se podílely na stavbě dřevěného městečka. Každá třída vybrala zástupce a ten šel s ostatními vymýšlet plánek a pak jej zrealizovat v našem dřevěném altánu na zahradě. Děti si vyzkoušely roli projektanta, architekta i stavitele. Moc je to bavilo a spolupracoval na společném díle. V září slavili dva kamarádi ze třídy narozeniny, tak jsme jim popřáli, udělali oslavu a namalovali pro ně přání.

říjen 2021

Měsíc říjen byl pro naši třídu trochu smutný, protože nás potrápily bacily. Spousta dětí byla nemocná a stávalo se, že když se konečně nějací kamarádi uzdravili a přišli, tak druzí onemocněli a tak se střídali, až jsme se postupně uzdravili. Dokonce bacily zaútočily i na paní učitelky, ty se však nenechaly a bacily také porazily. Možná nám v boji proti bacilům pomohlo i to, že jsme si s Krtkem povídali o zdraví a nemoci, o prevenci a bacilech. Chodili jsme s Krtkem do zahrádky, povídali si o ovoci a zelenině, malovali jsme a vystřihovali jablka a hrušky. Hroznové víno jsme si také namalovali, ale vyzkoušeli jsme techniku otiskování pěnovými houbičkami. Při divadelní hře Strašák v zelí straší, byla spousta zábavy, vytvořili jsme k tomu také společný obrázek. Navštívili jsme záchranou stanici v Bartošovicích, to byl skvělý výlet, během kterého jsme viděli spoustu zvířat, převážně ptáků, z naší přírody, kteří ale byli nějakým způsobem poraněni a jsou tam na vyléčení. Někteří se ale do přírody vrátit nemohou a tak tam zůstanou na okrasu, aby je lidé mohli pozorovat, dozvědět se o jejich druhu víc informací, na základě kterých se k nim budou chovat lépe. Protože člověk musí většinou přírodu poznat, pochopit, aby se k ní začal chovat lépe. Na konci měsíce školáky čekaly podzimní prázdniny s ředitelským volnem, takže spousta našich dětí zůstala doma, a proto byl provoz v naší školce omezen. Do naší školky přišla paní s pejskem, která nám povídala o canisterapii, takže jsme viděli, jak takový pes, který je pro canisterapii vycvičený pracuje. V rámci projektu Malí přírodovědci jsme společně postavili z barevných listů, klacíků a pírek hnízdečko pro ptáky, kteří neodlétají do teplých krajin. Zda se do něj některý uvelebí, nebo si v něm odpočine jiné zvířátko, nevíme, ale moc nás stavba bavila. Na listopad se moc těšíme, protože nás čeká výlet na Jistebnické rybníky, kde uvidíme výlov rybníka Bezruč. Půjdeme společně do divadla na Maxipsa Fíka a ke konci měsíce pojedeme na ranč, kde se povozíme na koních.Zapsala: Marta Kuběnová

listopad 2021

Během měsíce listopadu jsme s krtkem poznávali krásy světa. Chodili jsme do přírody. Viděli jsme výlov rybníka Bezruč, kde jsme si sáhli na živého tolstolobika a viděli sítě plné ryb – převážně kaprů, kteří skončí jako hlavní chod štědrovečerní večeře. Jeli jsme na ranč a tam jsme se vozili na koních. Kromě koní jsme viděli kozy, berany, slepice a kohouty, prasata, králíky, morčata, ryby, osly, ale i lamy a klokany. Některá zvířata jsme si mohli pohladit a nakrmit. Navštěvovali jsme Bělský les a jednou jsme si v něm u krmelce dokonce zahráli divadlo Boudo, budko se zvířecími čepičkami. Ale i procházky po okolí mateřské školy byly pěkné, viděli jsme změny přírody v našem okolí a na školní zahradě. Tvořili jsme z listů a přírodnin, které nám příroda dala. Šli jsme navštívit divadelní představení do Domu kultury. Takové divadlo nikdo nečekal. Viděli jsme obrovského Maxipsa Fíka, který procestoval celý svět. Ve Světě techniky, jsme si prošli expozici Cesta za medem. Viděli jsme vývojová stádia včely, vyzkoušeli si čich a ostatní smysly a také jsme si vyzkoušeli práci s Bee botem. Těšíme se na prosinec, až s krtkem budeme poznávat tradice, vyzkoušíme si různé výtvarné techniky, zahrajeme si divadlo a možná se do nějakého půjdeme podívat.

prosinec 2021

Měsíc prosinec byl plný kulturních akcí, svátků, tradic, oslav, zážitků, pozorování a změn v přírodě a okolo nás. Hned na začátku měsíce jsme šli do Divadla loutek v Ostravě. Herci nám ztvárnili příběhy Z deníku kocoura Modroočka. Někteří z nás si vzpomněli, že jsme tuto knihu společně četli před spaním. Zopakovali jsme si, jak se máme v divadle chovat a byli jsme rádi, že jsme se mohli na představení podívat. Za krásné představení jsme herce odměnili velikým potleskem. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, čerta a anděla, nejen vyráběním, malbou, ale také učením se básní, písní a povídáním si o dobru a zlu, správném a špatném chování. Dokonce jsme si zahráli na peklo, když jsme si z domova přinesli čertovské kostýmy a rekvizity. Postavili jsme si peklo ve třídě, zkusili se zamyslet nad tím, co takový čet může jíst, proč chodí s andělem nebo co dělá Mikuláš v létě. Tyto odpovědi paní učitelka zapisovala do našeho portfolia a tím nám náš dětský pohled na svět zůstane na památku ve složce schovaný. Když už jsme byli takoví čertíci, tak jsme se šli podívat do některých tříd a vyzkoušeli jsme děti, jak se na návštěvu od svatého Mikuláše připravili. V každé navštívené třídě se našly děti, které uměly spoustu básniček a písniček o čertech, andělech či Mikulášovi. Příjemný čas potěšil nejen je, ale i nás. Viděli jsme Mikuláše z okna, jak nám chodí po zahradě. Dokonce nám nechal v herně nadílku. Po svátku svatého Mikuláše na nás čekal adventní čas, během kterého jsme se připravovali na příchod Vánoc a narození Ježíška. Každé pondělí jsme si sestavovali adventní věnec z přírodnin a ozdob, zapálili daný počet svíček a povídali si o tom, co daná svíčka symbolizuje. Zkusili jsme přít na to, co znamená naděje, mír, láska a přátelství a vymýšleli jsme příklady. Povídali si o tradicích, zvycích a symbolech spojených s adventem a Vánoci. Namalovali jsme dopis Ježíškovi, vyráběli ozdoby, ale nezapomínali jsme ani na druhé. Našim blízkým jsme vyrobili přání k prožití veselých Vánoc, které jsme vyrobili celé sami i s nápisem. Ptákům jsme na naší zahradě nasypali do krmítka zrní a semínka. Když napadl sníh, tak jsme stavěli sněhuláky a zdobili je právě zrním a semeny, aby si na nich mohli ptáci pochutnat, samozřejmě na ně budeme s krmením pamatovat celou zimu. Společně jsme oslavili Vánoční den. Nachystali jsme sváteční tabuli, šli se podívat na zvířátka, rozkrojili jablíčko, podívali se na Betlém a zazpívali si u něj koledy. V tom jsme uslyšeli zvoneček a tak jsme spěchali do třídy, kde na nás čekalo milé překvapení. Navštívil nás ve třídě Ježíšek, který každému přinesl nějakou drobnost a do třídy vybavení do kuchyňky a také Montessori hry k rozvoji motoriky, zraku, logického myšlení a spousty dalšího. Měli jsme velikou radost. Dramatizovali jsme živý Betlém s kostýmy, rekvizitami i kulisami, zpěvem naučených písní a koled. Moc nás to balilo a tak jsme to hráli několikrát s výměnou rolí. Nezapomněli jsme si vysvětlit, co to znamená, že bude Nový rok a s ním začne skutečně nový rok 2022. Popřáli jsme si pěkné Vánoce a už se těšme, co na nás čeká v novém roce.


Zapsala Marta Kuběnová

leden 2022

Na začátku ledna jsme nechali pozvolna doznít vánoční atmosféru tím, že jsme si společně zahráli na Tři krále, kteří nesli Ježíškovi do Betléma dary. Vyrobili jsme si královské koruny, naučili se písničku My tří králové a řekli jsme si něco o zvycích a tradicích našich předků. Také jsme si vyzkoušeli spoustu zimních aktivit a pozorovali zimní přírodu. Zavzpomínali jsme na zvířátka, která spí nebo odletěla a celou zimu je neuvidíme, ale i na ty, kteří zůstali, a v přírodě si obtížně získávají potravu. S tím jsme jim trochu pomohli, protože jsme vyráběli lojové koule, které jsme šli rozvěšet do Bělského lesa. Sněhu na zimní radovánky moc nebylo, ale zase jsme si vážili těch chvil, kdy napadl čerstvý sníh a my mohli chodit ve stopách, dělat ve sněhu andělíčky, stavět obrovskou sněhovou hromadu nebo sněhuláky. Začali jsme se seznamovat se zimními sporty. No a pokud řádně nasněží, tak si je budeme moct i vyzkoušet. Moc bychom si to přáli, tak snad bude v únoru příležitost, ale pokud ne, tak určitě nebudeme zoufat. Už teď se těšíme na povolání a řemesla, o kterých si budeme povídat a na jejich výstavu, která nás čeká.


únor 2022

Na začátku února jsme měli velkou touhu poznat svět dospěláků. Povídali jsme si o tom, proč chodí naši rodiče do práce, odkud a k čemu jsou peníze, proč maminka, která je s miminkem doma nemusí chodit do práce. Povídali jsme si o různých povoláních a o tom, že každé povolání je důležité a jeden druhého potřebuje. Protože v naší školce bude na jaře opět nová galerie zaměřená na řemesla, každá třída dostala za úkol vytvořit a představit ostatním jedno řemeslo. Po společné dohodě s kamarády a paní učitelkou jsme si vybrali hrnčíře. O tomto povolání jsme toho moc nevěděli, ale měli jsme chuť to změnit. Paní učitelka si pro nás připravila spoustu poznávacích aktivit, skrz které jsme hrnčířské řemeslo blíže poznali. Už víme, jak vzniká váza, miska, hrneček. Je potřeba mít šikovné ruce, správnou hlínu a pec. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se změnili v kamnáře a postavili si pec z kostek, do které jsme naskládali vázy, džbány a misky, které jsme si vyrobili a vyzdobili z papíru. O hrnčíři umíme také moc pěknou písničku. V šatně visely vázy a papíroví hrnčíři, a aby to holkám nebylo líto, tak do galerie jsme vyrobili z velkého kartonu hrnčířku. Dokonce se nám podařilo vyrobit i hrnčířský kruh a pec, kterou jsme nabarvili a oblepili cihlami. Co všechno ta naše hrnčířka vyrobila, to se nechte překvapit. Měli jsme chuť poznávat i další řemesla. Hrnčířské řemeslo nebylo jediné, o kterém něco víme. Seznámili jsme se s kominíky, pekaři a jejich kouzlením s droždím a moukou, se švadlenami a jejich čarovnou jehlou a nití, perníkáři a dokonce jsme si zahráli pohádku, kde je perníku až až, tedy O perníkové chaloupce. Jako pekaři jsme zadělali na koláče a masopustní koblížky. Měli jsme v plánu uskutečnit Masopustní veselici, ale co čert nechtěl, spousta dětí onemocněla. Proto jsme se společně rozhodli, že ji si takovou veselici uděláme dodatečně, abychom o ni nepřišli. Na konci února jsme se šli s ostatními třídami podívat do Planetária a moc se nám tam líbilo, kromě vesmírné oblohy jsme se seznámili s planetami naši sluneční soustavy a podívali se na pohádku. Dále jsme se tam mohli podívat na výstavu a vyzkoušet si různé interaktivní exponáty. V březnu se můžeme těšit na příchod nové kamarádky do naší třídy a instalaci galerie zaměřenou na řemesla. No a už budeme netrpělivě pozorovat přírodu, zda už k nám nezavítá jaro.


Zapsala: Kuběnová Marta

březen 2022

Hned na začátku měsíce března jsme přivítali naši novou kamarádku, která bude s námi chodit do Krtečka. Věříme, že se ji u nás bude líbit, užijeme si spoustu zábavy, získáme společné zážitky a budeme se moct společně učit novým věcem. Někteří naši kamarádi se zúčastnili, v rámci projektu Veselá věda, pokusů na téma Voda a její vlastnosti. Zkoumali vodu a poté nám o tom vyprávěli. Dále k nám přijely budoucí paní doktorky, se kterými jsme společně navštívili Nemocnici pro medvídky. Seznámili jsme se s lidským tělem, zjistili jsme, že se nemusíme u pana doktora bát a dokonce jsme si natrénovali, jak medvídkovi ovázat tlapku. Hodně jsme se věnovali pohádkám, ať už lidovým nebo novějším. Dokonce jsme zjistili, že stejná pohádka může mít několik verzí. Děti si postupně nosily své oblíbené pohádkové knížky, ze kterých jsme si před spaním, nebo ve volných chvílích četli. Samozřejmě jsme si zahráli několik pohádek, ke kterým jsme si postavili scénu a oblékli kostýmy. V březnu nás trápila velká nemocnost, ale i tak jsme si zahráli třeba pohádku O Červené Karkulce. Když jsme šli na vycházku do Bělského lesa, tak jsme si u krmelce zahráli pohádku O Koblížkovi, procházeli jsme se lesem tak potichu, že jsme viděli kromě různých ptáků i čtyři srnky. Na konci měsíce jsme zjistili krásnou zprávu. Do ptačí budky, která se nachází v atriu, se začaly stěhovat sýkorky koňadry. Ptačí kamarádi si začali budku zvelebovat mechem, suchými stébly, klacíky a chlupy. To všechno víme proto, že je v budce instalovaná kamera, takže my je můžeme sledovat. Moc se těšíme na duben, to už budou sedět na vajíčkách a krmit malá ptáčátka. Třeba se nám poštěstí a uvidíme líhnutí malých ptáčků.duben 2022

Celý duben venku vládlo aprílové počasí. Každou chvíli jsme se oblékali a svlékali. Byly dny, kdy nádherně svítilo sluníčko a bylo teplo, ale vzápětí se přihnal sněhový mrak a začalo sněžit. Alespoň jsme opravdu viděli, co to znamená, když se řekne aprílové počasí. Některé děti z naší třídy se šly podívat na střední školu elektrotechnickou, ve které pracovaly s roboty přes ovladače, tablety nebo dokonce tleskání. Také za námi přišla paní z Veselé vědy, se kterou jsme poznávali vzduch prostřednictvím různých pokusů. Venku jsme si všímali znaků jara, ale nejen venku. Ráno 8. dubna jsme se jeli podívat do muzea v Novém Jičíně, kde pro nás byl připravený program o Velikonocích. Chystali jsme si osení do hezkého květináčku, zdobili jsme vajíčka květy a vkládali je do barvy, poslechli jsme si od paní etnografky o zvycích, které provázejí Velikonoční svátky a také jsme si vytvořili malinkou Morenu/Mařenu a pozorovali jsme, jak se pletou tatary. Procházeli jsme přes expozici s vycpanými zvířaty, které žijí v Poodří. Když jsme se vrátili z muzea, čekalo na nás veliké překvapení. V naší ptačí budce se objevilo sedm sýkorčích vajíček. Na Velikonoce jsme se připravovali pestře. Povídali a četli jsme si o zvycích, hráli jsme různé hry i divadlo a vyráběli jsme. Dokonce jsme měli Velikonoční dílničky s rodiči. Vyrobili jsme si běhající slepici, se kterou jsme závodili, houpající kuřátko ve skořápce, kolíček s překvapením, jarní zahrádku, gravírované vajíčko a vše si mohli odnést v zajíčkové velikonoční tašce. Na rodičích bylo vidět, že se jim tvoření líbí a povídali nám, že jsou rádi, že budou mít krásnou velikonoční výzdobu. Po Velikonocích jsme se šli podívat do třídy Štaflíka a Špegetky, kde pro nás paní učitelka Eva připravila povídání a poznávání ptáků. Dozvěděli jsme se, že jsou ptáci potomci dinosaurů, vyzkoušeli jsme si výtvarnou techniku - frotáž, poslechli jsme si, jaký zvuk jednotlivé ptačí druhy vydávají. Ptákům jsme se věnovali více dní, abychom je víc poznali. Poslední pondělí v dubnu jsme měli projektový den. Přišel k nám pan včelař, který nás seznamoval se včelami, včelařením a se vším, co včelky produkují a čím jsou pro nás prospěšné. Zjistili jsme, že včely jsou nejdůležitější hmyz na světě a totéž si myslí i vědci. Pozorovali jsme včely pod lupou, elektrickým i optickým mikroskopem, skládali jsme vícevrstvé puzzle s vývojem včel, malovali jsme včely na sklo, seznámili jsme se s pomůckami a ochrannými prvky, které včelaři používají, a některé jsme si vyzkoušeli. Z voskové mezistěny jsme si vyrobili svíčky a pomocí odvíčkovací vidličky jsme odvíčkovali plástev a ochutnali sladký a zdravý med. Včelám jsme se věnovali celý týden, poznávali jsme je víc a víc. Malováním na kamínky chceme šířit poselství o významu včel. Z projektu si každý odnesl nazdobenou skleničku medu, voskovou svíčku se včelkou, která nám bude připomínat, jak jsou včely pilné, domlouvají se, plní si své povinnosti a dodržují v úle pravidla a společně vytvářejí něco neskutečného. Ze včel si bereme příklad a jsou nám velkým vzorem jak v chování, tak i v píli.

květen 2022

Na začátku května jsme se věnovali našim milovaným maminkám a babičkám. Vyráběli jsme jim přáníčka a dárečky, také jsme se pro ně naučili básničku. Pozvolna jsme přešli do povídání o rodině a našich domovech. Udělali jsme si výlet do Bělského lesa a pozorovali jarní přírodu, také jsme lesu pomohli, když děti hledaly odpadky a paní učitelka je v rukavicích sbírala. Když jsme si povídali o zvířecí rodině a mláďatech, tak naši školní zahradu navštívili sokolníci. Zkušení sokolníci nám ukázali poštolku, orla, káně, sokola, puštíka, výra, sovici sněžnou a další dravce. Ve třídě jsme si povídali o rozdílech mezi městem a vesnicí. Přitom jsme bedlivě sledovali naše sýkorky. Ptačí rodiče se tak snažili a kmitali, že všechna ptáčátka vychovali a vyvedli mladé sýkorky z ptačí budky. Navštívili jsme zámek Kunín. Prohlíželi jsme si jednotlivé komnaty, ve kterých jsme viděli spoustu ulovených trofejí například kamzíka, muflona, jelena, srnce, daňka, antilopu a další. Také byly vystaveny různě velké parůžky a parohy. V jiné komnatě se nacházela spousta obrazů pánů a šlechticů, kteří na zámku kdysi žili. Jedna nádherná komnata byla plná historických kostýmů a v jiné byly překrásné, velké, dřevěné loutky. Na konci prohlídky jsme viděli pohádkové představení O Honzovi. Po představení jsme dostali moc dobrý párek a jeli do školky. Poslední květnový den rodiče ze spolku Duhovka společně s paními učitelkami pro děti z naší školky připravili pohádkové odpoledne k oslavě Dne dětí. Bylo připraveno mnoho soutěží, za které děti dostávaly razítka a na konci u paní čarodějnice dostaly odměnu. Moc se těšíme, až prvního června oslavíme ve třídě Den dětí, budeme se připravovat na léto a pomalu se loučit a přát našim předškolákům, ať se jim ve škole daří.