ZÁŘÍ 2021

A máme zase nový školní rok. S měsícem září do třídy Motýlci přišli noví kamarádi, na které jsme se těšili.

Naše třída se specializuje na přírodu, povídáme si o ní, chodíme do Bělského lesa, jezdíme na výlety zaměřené na přírodovědu, hrajeme si na přírodu, kreslíme ji, učíme se ji chránit a neničit, cvičíme v přírodě.

Už nyní v září jsme navštívili Jarošův statek, kde jsme se dověděli hodně zajímavostí o koních, králíčcích, kočičkách, ovečkách. Vyzkoušeli jsme si očistit kopyto koníkovi. Bylo to hodně poučné a nám se tady moc líbilo.

Taky jsme v tomto měsíci v rámci projektu „Malí přírodovědci“ šli na velkou vycházku do Bělského lesa. Hráli jsme si na ptáčky a vytvořili jsme hnízdo z přírodního materiálu. Plnili jsme i úkoly, vytvořili jsme z listů motýla, viděli jsme jak lesní dělníci kácejí strom a ten spadl na zem. Tyto zajímavosti nás baví a líbí se nám poznávat stále něco nového.

Na školní zahradě jsme si taky zasportovali. V rámci projektu „Hýbejme se s radostí“ jsme byli malí a zároveň velcí sportovci. Byly to zajímavé disciplíny a my jsme je všechny zvládli.

V měsíci říjnu nás čeká další výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích. Už teď se všichni moc těšíme.


Napsala: uč. Monika Junková (Motýlci)