Září 2023

Čas utekl jako voda a první měsíc školního roku je za námi. S radostí jsme přivítali nové děti a snažili jsme se jim příchod do nového prostředí co nejvíce ulehčit. Celý zářijový měsíc probíhal v duchu seznamování se, budování vztahů ve třídě a vytváření příjemné atmosféry, kterou se budeme snažit udržovat po celý školní rok. 


Společně jsme se seznámili nejen s naší třídou, ale prozkoumali jsme i ostatní části školky. Podívali jsme se do kabinetů, které jsou přeplněné různými pomůckami a hračkami, navštívili jsme zvířátka, které v koridoru školky máme. Taky jsme se nemohli zapomenout podívat i na školní zahradu, kde na nás čekaly různé skluzavky a prolézačky, dopravní hřiště, pískoviště a náš školní záhon, ve kterém nám vyrostlo plno bylinek. 


Myslím, že společné seznamování bylo velmi úspěšné a v naší třídě se nám zrodily nové přátelství. V měsíci říjnu budeme pokračovat v budování a prohlubování vztahů, protože kvalitní vztahy a vzájemná důvěra je pro nás velmi důležitá. Každé dítě si ve třídě buduje své vlastní místo, ve kterém může cítit bezpečí a jistotu.


A co dalšího nás v říjnu čeká?


Zapsala: Gabriela VitáskováŘíjen 2023

„Kaštánku, kaštánku, počkej tu na mě,

zvednu Tě ze země, dám do své dlaně.

Lehce se zahřeješ, zaleskneš zakrátko,

ve školce si z Tebe udělám zvířátko.“


„Kuličky se roztrhaly, do všech koutů rozsypaly.

Kde je najdu, kde je mám? Všechny já je posbírám!“


Tato dvě říkadla nás provázela a motivovala celým měsícem říjnem. Povídali jsme si o krásách podzimu, jak se mění příroda. Všechny změny pozorujeme při procházkách a hrách venku. Venku jsme nasbírali kaštany, potom jsme z nich ve třídě vyráběli pomůcky: kaštanové počítání, kaštanové pexeso, obrázky z kaštánků. 

Velkou část aktivit zahrnují také pohybové aktivity ve školce: hry s míčem, hmatové chodníky, tancování, skupinové hry a taky návštěva tělocvičny ZŠ. Děti se seznámily s prostory ZŠ a vydováděly se v tělocvičně. Určitě jsme tam nebyli naposledy!

Rozvíjíme hrubou ale i jemnou motoriku. Navlékáme korálky, zatloukáme hřebíčky, připínáme kolíčky. Opakujeme pravidla chování a vedeme děti k samostatnosti.

Poslední říjnový den jsme si s dětmi užili. Nakreslili jsme si na obličej duchy, pavouky … bavili jsme se o strašidlech, vydávali hrůzostrašné zvuky, hopsali na trampolíně. Jakou jsme zažili príma zábavu, se můžete podívat v krátkém videu. ☺ https://drive.google.com/file/d/173y_DnlDWke2TPmsNh8HqntvhDpYEnJ2/view?usp=drive_link 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do třídní akce Podzimohrátky a přišli si vyrobit s dětmi netradičního podzimního draka. Věřte, že děti mluvily o vaší návštěvě v MŠ dost dlouho! Pokud budete chtít, tady je odkaz na výrobu draka: https://pin.it/7djWl1d

Co nás čeká v listopadu?


Už se společně těšíme, co nám přinese nový měsíc.


Zapsala: Filgasová M.


Listopad 2023

Měsíc listopad uběhl jako voda. Počasí venku se den ze dne mění a my pozorujeme přírodu, jak hýří svými barvami, pociťujeme, jak se venku ochlazuje. Listopad listopad, lísteček už na zem spad. I my jsme se zapojili do podzimních prací venku. Učili jsme se zacházet s hráběmi, hrabat listí na hromadu. Jak se hrábě správně drží, jak se odkládají, to už hravě zvládneme!


Na podzim se některá zvířátka už pomaličku chystají k zimnímu spánku. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin, jiní zůstávají. Pro ty, kteří zůstávají, jsme přichystali ptačí budku se zrníčky. Pozorně jsme prozkoumali, jaká ta zrníčka jsou, co je ukryto pod slupkou. Některá jsme dokonce ochutnávali.


Skotačili a dováděli jsme nejen venku, ale i v tělocvičně základní školy. Zvládneme se sami převléknout, uložit si věci na své místo, zorientujeme se s pomocí v neznámém prostředí. Učíme se cvičit na žebřinách, žíněnkách, seznamujeme se v tělocvičně s kruhy, i s basketbalovým košem. Ve školce nás cvičením provází sokolík- naše třída je zapojena do celorepublikového sportovního projektu Se sokolem do života. Každý máme svůj sešit se cvičebními úkoly, které pravidelně plníme. 


Někteří kamarádi jeli do Divadla loutek na představení O vose Marcelce (jako náhradníci s jinou třídou). Nic se nebojte, i naše třída pojede na řádný výlet! :-)


V koridoru MŠ se už připravuje výzdoba se zimní tématikou. I my jsme přiložili ruku k dílu- stříhali jsme, lepili, tvořili. Výtvarné práce nás moc baví. Těšte se na zasněžené království!


A co nás čeká v měsíci prosinci?Zapsala: Filgasová Michaela